Torna

Central de Contractació

**L’Acord marc es prorroga en els mateixos termes i condicions, inclosos els preus, que els establerts en els plecs que regeixen l’Acord marc (CC 2/2016 AM), amb un termini màxim de 6 mesos i 2 dies, això és des del 29 de juny i fins el 31 de desembre de 2020 com a màxim, amb motiu de les circumstàncies excepcionals causades per la declaració de l’estat d’alarma i el COVID-19** (Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors dia 17 d'abril de 2020)

Acord marc d'homologació del subministrament de material d'oficina per a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els ens del sector públic autonòmic (expedient CC2/2016 AM)

Informació general de l'Acord marc

PCA.pdf PCA.pdf

PPT.pdf PPT.pdf

Adjudicació.pdf Adjudicació.pdf

Certificat publicació formalització.pdf Certificat publicació formalització.pdf

Annex 1 Catàleg Distr. Rotger (Lot 1, 2 i 3).pdf Annex 1 Catàleg Distribuidora Rotger (Lot 1, 2 i 3).pdf

Annex 1 Catàleg Lyreco (Lot 1, 2 i 3).pdf Annex 1 Catàleg Lyreco (Lot 1, 2 i 3).pdf

Annex 1 Catàleg Distr. Universal Mallorca (Lot 1).pdf Annex 1 Catàleg Distribuciones Universal Mallorca (Lot 1).pdf

Annex 1 Catàleg Carlin Ibiza y Formentera (Lot 3).pdf Annex 1 Catàleg Carlin Ibiza y Formentera (Lot 3).pdf

Fulla de Càlcul Annex III. Hoja pedido material Lote 1 def..xlsx

Fulla de Càlcul Annex III. Hoja pedido material Lote 2 def..xlsx

Fulla de Càlcul Annex III. Hoja pedido material Lote 3 def..xlsx

 Instruccions Conselleries i Ens del sector públic

 Instruccions AM material oficina Conselleries i Ens sector públic.pdf Instruccions AM material oficina Conselleries i Ens sector públic.pdf

 Annex II, nomenament responsables.doc Annex II, nomenament responsables.doc

 Annex IV, informació trimestral.doc Annex IV, informació trimestral.doc

 Instruccions Centres Educatius

 Instruccions_AM_Materia Oficina Centres Educatius.pdf Instruccions_AM_Materia Oficina Centres Educatius.pdf

 Annex II, persona contacte centre educatiu.doc Annex II, persona contacte centre educatiu.doc

 Annex IV, informació trimestral centre educatiu.doc Annex IV, informació trimestral centre educatiu.doc

Material NO inclòs Acord marc.pdf Material NO inclòs Acord marc.pdf