Torna

Central de Contractació

Acord marc Serveis Postals CC 1/2020 AM.

Resolució adjudicació.pdf Resolució adjudicació.pdf

PCAP serveis postals AM.pdf PCAP serveis postals AM.pdf

PPT serveis postals AM.pdf PPT serveis postals AM.pdf

Editor de Text Annex II PPT principals centres recollida.docx

NOTA: Les instruccions per als contractes basats de l'Acord marc i els annexes es poden sol·licitar a l'adreça electrònica spostals@cdc.caib.es