Torna

Llengua catalana EBAP

Nivell C2: convocatòria 2020


Aquí podeu descarregar els arxius de les proves de llengua catalana de nivell C2 de la convocatòria de 2020:

Prova C2. Part escrita (2020).pdf Prova C2. Part escrita (2020)

Prova C2. Part oral (2020).pdf Prova C2. Part oral (2020)

Solucionari C2 (2020).pdf Solucionari C2 (2020)

2020 C2 Exercici 1.mp3 2020 C2 Exercici 1

2020 C2 Exercici 2.mp3 2020 C2 Exercici 2

Si voleu descarregar tot el material en un únic arxiu, aquí teniu el material en format comprimit:

Arxiu Compres C2 Convocatòria 2020

Si no disposau del programari per descomprimir aquest arxiu, podeu fer una cerca a la web:

Pàgina Web http://www.7-zip.org