Torna

Llengua catalana EBAP

Avaluació

Una vegada acabats tots els cursos, l’EBAP convoca proves per avaluar els coneixements de llengua catalana dels nivells que imparteix (A2, B1, B2, C1, C2 i LA) i n’expedeix el certificat corresponent. Les proves es duen a terme en una convocatòria única.

Les dates concretes, l’horari i els llocs de realització de les proves es publiquen en la pàgina web de Pàgina Web Llengua Catalana EBAP i en el Pàgina Web Butlletí Oficial de les Illes Balears.

L’EBAP publica en la seva pàgina web la llista de persones amb dret d’examen una vegada acabats els cursos. Les persones amb dret d'examen no han de fer cap tipus d'inscripció.

IMPORTANT: Ateses les circumstàncies ocasionades per la COVID-19, les proves de català de l’EBAP, que en principi s’havien de fer el mes de juny, queden ajornades. Si les indicacions sanitàries ho permeten, els exàmens es faran el mes de setembre de 2020. Podeu consultar la modificació del Pla de Formació de Llengua de l’EBAP per a l’any 2020 en aquest enllaç.

El calendari amb les dates concretes es publicarà almanco un mes abans de la data de les proves.

Avaluació

Els objectius i els continguts avaluables de cada certificat, com també el tipus d’avaluació, l’estructura i la valoració de les proves s’han establert a partir de la normativa següent:

Pàgina Web El Decret 21/2019, de 15 de març, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana (BOIB núm.3 5, de 16 de març de 2019)

 Pàgina Web El Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar