Torna

Llengua catalana EBAP

Nivell B1: convocatòria 2020

Aquí podeu descarregar els arxius de les proves de llengua catalana de nivell B1 de la convocatòria de 2020:

Prova B1. Part escrita (2020).pdf Prova B1. Part escrita (2020)

Prova B1. Part oral (2020).pdf Prova B1. Part oral (2020)

Solucionari B1 (2020).pdf Solucionari B1 (2020)

2020 B1 Exercici 1.mp3 2020 B1 Exercici 1

2020 B1 Exercici 2.mp3 2020 B1 Exercici 2

Si voleu descarregar tot el material en un únic arxiu, aquí teniu el material en format comprimit:

Arxiu Compres B1 Convocatòria 2020

Si no disposau del programari per descomprimir aquest arxiu, podeu fer una cerca a la web:

Pàgina Web http://www.7-zip.org