Torna

Llengua catalana EBAP

Nivell A2: convocatòria 2018

Aquí podeu descarregar els arxius de les proves de llengua catalana de nivell A2 de la convocatòria de 2018:

PDF 2018 Prova A2

PDF 2018 Solucionari A2

2018 A2 Exercici 1.mp3 2018 A2 Exercici 1

2018 A2 Exercici 2 - Àudio 1.mp3 2018 A2 Exercici 2 - Àudio 1

2018 A2 Exercici 2 - Àudio 2.mp3 2018 A2 Exercici 2 - Àudio 2

2018 A2 Exercici 2 - Àudio 3.mp3 2018 A2 Exercici 2 - Àudio 3

2018 A2 Exercici 2 - Àudio 4.mp3 2018 A2 Exercici 2 - Àudio 4

2018 A2 Exercici 2 - Àudio 5.mp3 2018 A2 Exercici 2 - Àudio 5

Si voleu descarregar tot el material en un únic arxiu, aquí teniu el material en format comprimit:

Arxiu Compres A2 Convocatòria 2018

Si no disposau del programari per descomprimir aquest arxiu, podeu fer una cerca a la web:

Pàgina Web http://www.7-zip.org