Torna

Llengua catalana EBAP

Llenguatge Administratiu: convocatòria 2016

Aquí podeu descarregar els arxius de les proves de llengua catalana de llenguatge administratiu de la convocatòria de 2016:

PDF 2016 Prova LA

PDF 2016 Solucionari LA