Torna

Llengua catalana EBAP

Nivell C2: convocatòria 2021

Aquí podeu descarregar els arxius de les proves de llengua catalana de nivell C2 de la convocatòria de 2021:

Prova C2 2021 Part escrita.pdf Prova C2 2021 Part escrita

Prova C2 2021 Part oral.pdf Prova C2 2021 Part oral

Prova C2 2021 Solucionari.pdf Prova C2 2021 Solucionari

2021 C2 Exercici 1.mp3 2021 C2 Exercici 1

2021 C2 Exercici 2.mp3 2021 C2 Exercici 2

Si voleu descarregar tot el material en un únic arxiu, aquí teniu el material en format comprimit:

Arxiu Compres C2 Convocatòria 2021

Si no disposau del programari per descomprimir aquest arxiu, podeu fer una cerca a la web:

Pàgina Web http://www.7-zip.org