Torna

Llengua catalana EBAP

Nivell A2: convocatòria 2019

Aquí podeu descarregar els arxius de les proves de llengua catalana de nivell A2 de la convocatòria de 2019:

Prova A2. Part escrita (2019).pdf Prova A2. Part escrita (2019)

Prova A2. Part oral (2019).pdf Prova A2. Part oral (2019)

Solucionari A2 (2019).pdf Solucionari A2 (2019)

2019 A2 Exercici 1.mp3 2019 A2 Exercici 1

2019 A2 Exercici 2. Àudio 1.mp3 2019 A2 Exercici 2. Àudio 1

2019 A2 Exercici 2. Àudio 2.mp3 2019 A2 Exercici 2. Àudio 2

2019 A2 Exercici 2. Àudio 3.mp3 2019 A2 Exercici 2. Àudio 3

2019 A2 Exercici 2. Àudio 4.mp3 2019 A2 Exercici 2. Àudio 4

2019 A2 Exercici 2. Àudio 5.mp3 2019 A2 Exercici 2. Àudio 5

Si voleu descarregar tot el material en un únic arxiu, aquí teniu el material en format comprimit:

Arxiu Compres A2 Convocatòria 2019

Si no disposau del programari per descomprimir aquest arxiu, podeu fer una cerca a la web:

Pàgina Web http://www.7-zip.org