Torna

Servei de Ramaderia - Autoritzacions i registres

Registre de centres d'atenció sanitària als animals de companyia

Introducció

L'Ordre del conseller d'Agricultura i Pesca de dia 6 de juliol de 1992 (BOCAIB 87, de 21-07-1992) crea el Registre de centres d'atenció sanitària als animals de companyia de les Illes Balears.
És obligatòria la inscripció en el registre dels establiments en els quals es presti atenció sanitària als animals de companyia, i s'entenen com a tals els dispensaris, clíniques i hospitals veterinaris per als animals de companyia.
Els titulars dels establiments hauran de sol·licitar la seva inscripció en el registre abans de començar les seves activitats.
Les modificacions d'activitat que comportin ampliació, trasllat i canvis de titularitat, s'han de comunicar al Servei de Ramaderia perquè en prengui coneixement i constància documental.

 

Destinataris

Titulars de centres d'atenció sanitària d'animals de companyia.

 

Documents

Solicitud_d_inscripcio_Registre_cliniques_veterinaries.pdf Sol·licitud d'inscripcio.pdf

Sol_licitud_de_canvi_de_dades_Registre_cliniques_veterinaries.pdf Sol·licitud de canvi de dades.pdf

Sol_licitud_de_baixa_Registre_cliniques_veterinaries.pdf Sol·licitud de baixa.pdf