Torna

Servei de Ramaderia - Autoritzacions i registres

Registre d'associacions de protecció i defensa dels animals

Introducció

L'objectiu és inscriure les associacions que així ho sol·licitin en el Registre d'Associacions de Protecció i Defesa dels Animals, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Agricultura i Pesca de 19 de desembre de 1994, per la qual es regula el Registre d'Associacions de Protecció i Defensa dels animals. 

 

Obligacions de les entitats registrades

D'acord amb l'article 6 de l'Ordre del conseller d'Agricultura i Pesca de 19 de desembre de 1994, per la qual es regula el Registre d'Associacions de Protecció i Defensa dels Animals, anualment, dins el mes de gener, les associacions presentaran un informe de les activitats de protecció i defensa dels animals que han dut a terme durant l'any anterior.

 

Legislació

  • Ordre del conseller d'Agricultura i Pesca de 19 de desembre de 1994, per la qual es regula el Registre d'Associacions de Protecció i Defensa dels Animals.
  • Llei 1/1992, de 8 d'abril de protecció d'animals que viuen en l'entorn humà.
  • Decret 56/1994, de 13 de maig sobre el reglament per al desenvolupament i aplicació de la Llei 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen en l'entorn humà.

Documents