Torna

Secció d'atmòsfera

Estació de control de la qualitat de l'aire de l'Hospital Sant Joan de Déu - Palma de Mallorca

Estacions de la Xarxa Balear de Vigilància i Control de la Qualitat de l'Aire

Estació de l'Hospital Sant Joan de Déu - Palma de Mallorca

Hospital Sant Joan de Déu

 Codi Local Estació  07040006
 Ubicació  Hospital Sant Joan de Déu
 Municipi  Palma
 Coordenades  024204E, 393247N
 Altitud  5
 Propietat  GESA
 Paràmetres mesurats  SO2, NO, NO2PM10, O3, ,
 DD, VV, TMP, LL
 Tipus d'àrea  Urbana
 Tipus d'estació  Industrial
 

Torna a les estacions


 Any  Resum de dades anuals de l'estació.
 Fulla de Càlcul 
DATA:  
dd/mm/aaa
 
Contaminant
Concentració
Valor IQAib

 Diòxid de sofre
 (SO2)

a
a
a

 Diòxid de nitrogen
 (NO2)

a
a
a

 Monòxid de carboni
 (CO)

a
a
a

 Ozó
 (O3)

a
a
a

 Benzè
 (BZ)

a
a
a

 Partícules en suspensió
 (PM10)

 a
 a
 a