Torna

Secció d'atmosfera

Estació de control de la qualitat de l'aire de Ciutadella (Menorca)

Estacions de la Xarxa Balear de Vigilància i Control de la Qualitat de l'Aire

Estació de Ciutadella (Menorca)

Estació de Ciutadella (Menorca) - Xarxa balear de vigilància i control de la qualitat de l'aire.
 Codi Local Estació  07015001
 Ubicació  Carrer Carnissers - Polígon industrial
 Municipi  Ciutadella
 Coordenades  40º00'38.2''N, 3º51'27.3''E
 Altitud  30
 Propietat  Ministeri de Medi Ambient
 Conselleria de Medi Ambient
 Paràmetres mesurats  NO, NO2, O3, PM10, TMP, HR, PRB, LL
 Tipus d'àrea  Suburbana
 Tipus d'estació  Fons
 

Resum de dades anuals de l'estació

Mesuraments de l'estació al catàleg de dades obertes      

Torna a les estacions