desc_ibetec.jpg
 Portada    Català    Castellano   

TETRA

En els darrers anys s'ha fet evident que les institucions públiques i organitzacions que tracten amb la seguretat de les persones i les propietats, les emergències, i la prevenció dels riscos han de prendre una especial atenció als serveis de telecomunicacions.

Els usuaris reclamen en força i determinació, disposar, en situació de mobilitat, de serveis de telefonia professional i connectivitat a través de xarxes de comunicacions que permetin l'accés a continguts de dades específics per desnevolupar les seves tasques de forma coordinada.

Es per això que el Govern de les Illes Balears ha posat en marxa un procés d'inversió d'infraestructures per disposar d'un servei de radiocomunicacions digitals en grup tancat d'usuaris propi, i establir-se com operador de servei de Telecom per oferir l'accés a la xarxa als serveis de la pròpia comunitat autònoma, així com a altres administracions locals i insulars mab competències de seguretat i d'emergències.

 

tetraib

 

 C. Blaise Pascal, s/n. Edifici Adduno - Parc Bit (Ctra. Palma - Valldemossa, km. 7,4) - 07121 - Palma
Tel.: +34 971 17 73 54 - Fax: +34 971 17 69 95 - Correu-e: administracio@ibetec.caib.es
www.ibetec.cat