desc_ibetec.jpg
 Portada    Català    Castellano   

ORGANITZACIÓ

      

  • Alts càrrecs

           L'únic alt càrrec de l'entitat és el director gerent, Bartomeu Tugores Bautista, nomenat pel Consell d'Administració el 12 de març de 2018.

           No hi ha altres càrrecs de lliure designació ni altres òrgans directius unipersonals.

           La retribució bruta anual és de 45.082,44 euros. La part fixa és de 41.701,26 euros i la part variable és de 3.381,18 euros (un 7,5% del total).

  • Nomenament

 C. Blaise Pascal, s/n. Edifici Adduno - Parc Bit (Ctra. Palma - Valldemossa, km. 7,4) - 07121 - Palma
Tel.: +34 971 17 73 54 - Fax: +34 971 17 69 95 - Correu-e: administracio@ibetec.caib.es
www.ibetec.cat