desc_ibetec.jpg
 Portada    Català    Castellano   


CONTRACTACIÓ

 

 

Instruccions internes contractació a partir 1 gener 2017.pdfInstruccions internes contractació.pdf

   

Licitació Electrònica

Des de 9/03/2018 la nova Llei de Contractes del Sector Públic determina l’obligatorietat de la licitació electrònica.

Aquest fet implica que totes les contractacions de l’IBETEC es tramitaran mitjançant la Plataforma de Contractació de l’Estat.

Ateses les dificultats que, en un principi aquest fet pugui comportar als licitadors, en aquest apartat efectuam les següents recomanacions:

1. Registrar-vos a la Plataforma de Contractació de l’Estat: aquest fet facilitarà les comunicacions i seguir totes les licitacions a les quals volgueu accedir.

2. Us recomanam que, si encara no disposau de signatura electrònica (DNI-e o similars), realitzeu les gestions necessàries per activar-la ja que els tràmits a la Plataforma així ho requereixen.

3. Requisits tècnics. Cal que reviseu si els vostres mitjans tècnics permeten l’ús de la citada plataforma de manera correcta: versió de java, configuració de la seguretat, etc., conforme als manuals i guies.

4. També, atès el contingut de l’article 159 de la citada Llei referent al procediment simplificat, recomanam que us registreu al ROLECE, als efectes que pogueu concórrer a aquest tipus de procediment (L'obligatorietat d'estar registrat al ROLECE entrarà en vigor als deu mesos de la publicació de la Llei, és a dir, 9 de setembre de 2018).

5. Finalment, us recomanam no esperar al darrer moment, i en cas de tenir problemes relacionats amb la Plataforma de Contractació, us podeu posar en contacte a través del següent correu electrònic:  licitacionE@minhafp.es

 

Podeu accedir a les guies que la Plataforma proporciona als licitadors en el següent enllaç: guies pels licitadors . A més, us proporcionam una explicació detallada, pas per pas, per presentar la documentació i les ofertes a través d’aquesta nova eina:

PDF Ajuda empreses.pdf

 C. Blaise Pascal, s/n. Edifici Adduno - Parc Bit (Ctra. Palma - Valldemossa, km. 7,4) - 07121 - Palma
Tel.: +34 971 17 73 54 - Fax: +34 971 17 69 95 - Correu-e: administracio@ibetec.caib.es
www.ibetec.cat