desc_ibetec.jpg
 Portada    Català    Castellano   

Gestió i seguiment

IBETEC contribueix a l'assoliment dels objectius del PO FEDER promovent les següents actuacions, totes enmarcades dins l Objectiu temàtic 2: millora l’ús i la qualitat de les TIC i l’accés a aquestes (Objectiu específic 2.3.1: promoure l'alfabetització digital, e-aprenentatge, e-inclusió, e-salut i solucions digitals en aquests camps):

 

1. Contracte de subministrament d’elements NEBULA de Teltronic per a la xarxa tetraIB (exp. 06/2017)

Estat de tramitació del contracte: finalitzat

Preu d’adjudicació: 234.923,48€ (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

Link a la plataforma de contractació aquí

 

2. Contracte de subministrament, instal•lació i integració a la xarxa tetraIB d'una estació MBS a l'Hotel Universal Marques de Colonia de Sant Jordi (Ses Salines) (exp. 02/2018)

Estat de tramitació del contracte: finalitzat

Preu d’adjudicació:

- Lot 1: 71.371,20€ (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

- Lot 2: 7.754,59€ (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

Link a la plataforma de contractació aquí

 

3. Contracte de subministrament i instal•lació d'una estació base tetraIB a Santanyí (exp. 04/2018)

Estat de tramitació del contracte: finalitzat

Preu d’adjudicació: 117.334,84€ (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

Link a la plataforma de contractació aquí

 

4. Contracte d'obres per completar la construcció d'un centre de telecomunicacions i la seva connexió a la xarxa de distribució d'electricitat al Puig d'en Gat (Santa Eulària des Riu) (exp. 05/2018)

Estat de tramitació del contracte (lot2): finalitzat

Preu d’adjudicació:

- Lot 1: desert

- Lot 2: 56.870€ (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

Link a la plataforma de contractació aquí

 

5. Contracte de subministrament, instal•lació i integració a la xarxa tetraIB d'una estació base tetra i radioenllaços al centre de telecomunicacions de Sa Miranda (Formentera) (exp. 06/2018)

Estat de tramitació del contracte: finalitzat

Preu d’adjudicació:

- Lot 1: 50.003,03€ (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

- Lot 2: 31.786,01€ (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

Link a la plataforma de contractació aquí

 

6. Contracte de subministrament de gateways per a la xarxa IoTIB (exp. 07/2018)

Estat de tramitació del contracte: quedà deserta la licitació

Preu d’adjudicació: - (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

Link a la plataforma de contractació aquí

 

7. Contracte de subministrament, instal•lació i integració d'equipament de telecomunicacions tetraIB als túnels de la xarxa ferroviària de Mallorca (Fase I) (exp. 08/2018)

Estat de tramitació del contracte: finalitzat

Preu d’adjudicació: 215.990,84€ (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

Link a la plataforma de contractació aquí

 

8. Contracte de subministrament de gateways per a la xarxa IoTIB (exp. 09/2018)

Estat de tramitació del contracte: finalizat contracte inicial i en execució la pròrroga

Preu d’adjudicació: 185.254,58€ (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

Link a la plataforma de contractació aquí

Link a la plataforma de contractació aquí

 

9. Contracte per a la construcció d'una torre de telecomunicacions de substitució al centre de telecomunicacions al Puig de Sa Cova Negra (Capdepera) (exp. 10/2018)

Estat de tramitació del contracte: finalitzat

Preu d’adjudicació: 59.921,08€ (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

Link a la plataforma de contractació aquí

 

10. Contracte d'obres per a completar la construcció d'un centre de telecomunicacions i la seva derivació individual en el Puig d'en Gat (Santa Eulària des Riu, Eivissa) (exp. 15/2018)

Estat de la tramitació del contracte: en execució

Preu d'adjudicació: 112.664,59€ (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

Link a la plataforma de contractació aquí

 

11. Contracte de subministrament, instal•lació i integració a la xarxa tetraIB d'equipament de telecomunicacions a l'edifici de l'Ajuntament de Sant Lluís (Menorca) (exp. 16/2018)

Estat de la tramitació del contracte: finalitzat

Preu d'adjudicació:

- Lot 1: 17.419,28€ (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

- Lot 2: 85.204,09€ (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

Link a la plataforma de contractació aquí

 

12. Contracte de subministrament, instal•lació i integració a la xarxa tetraIB d'una estació tetra i un radioenllaç al centre de telecomunicacions de Sant Llorenç des Cardassar (exp. 17/2018)

Estat de la tramitació del contracte: finalitzat

Preu d'adjudicació:

- Lot 1: 66.847,96€ (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

- Lot 2: 16.843,30€ (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

Link a la plataforma de contractació aquí

 

13. Contracte de subministrament de components i sistemes TETRA/NEBULA de Teltronic per a la xarxa tetraIB (exp. 3/2019)

Estat de la tramitació: finalitzat

Preu d'adjudicació: 241.284,26€ (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

Link a la plataforma de contractació aquí

 

14. Contracte de subministrament, instal•lació i integració a la xarxa tetraIB d’una estació MBS a l’Hotel Tonga Tower de Can Picafort (Santa Margalida) (exp. 6/2019)

Estat de la tramitació: en execució

Preu d’adjudicació:

- Lot 1: 49.063,64 euros (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

- Lot 2: 17.124,17 euros (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

Link a la plataforma de contractació aquí

 

15. Contracte de subministrament de components i sistemes Tetra/Nebula de Teltronic per a la xarxa tetraIB (08/2019)

Estat de la tramitació del contracte: en execució

Preu d’adjudicació: 242.000 euros (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

Link a la plataforma de contractació aquí

 

16. Contracte de subministrament, instal•lació i integració en la xarxa tetraIB d’una estació MBS a l’edifici Erika al terme municipal de Marratxí (10/2019)

Estat de la tramitació del contracte: en execució

Preu d’adjudicació:

- Lot 1: 13.014,93 euros (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

- Lot 2: 144.388,83 euros (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

Link a la plataforma de contractació aquí

 

17. Contracte de subministrament de terminals de comunicacions compatibles amb la xarxa tetraIB (12/2019)

Estat de la tramitació del contracte: en execució

Preu d’adjudicació:

- Lot 1: 49.839,90 euros (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

- Lot 2: 36.456,09 euros (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

Link a la plataforma de contractació aquí

 

18. Contracte de desplegament de la xarxa de telecomunicacions tetraIB en els túnels de les vies subterrànies de la línea Palma-UIB dels Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) Fase II (exp. 13/2019)

Estat de la tramitació del contracte: en execució

Preu d’adjudicació:

- Lot 1: 23.745,22 euros (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

- Lot 2: 414.736,73 euros (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

Link a la plataforma de contractació aquí

 

19. Contracte de subministrament, instal·lació i integració a la xarxa tetraIB d'una estació SBS a l'edifici de la Policia Local d'Inca (exp. 08/2020)

Estat de la tramitació del contracte: en licitació

Link a la plataforma de contractació aquí

 C. Blaise Pascal, s/n. Edifici Adduno - Parc Bit (Ctra. Palma - Valldemossa, km. 7,4) - 07121 - Palma
Tel.: +34 971 17 73 54 - Fax: +34 971 17 69 95 - Correu-e: administracio@ibetec.caib.es
www.ibetec.cat