desc_ibetec.jpg
 Portada    Català    Castellano   

Televisió Digital Terrestre (TDT)

IBETEC té l'encàrrec de prestar el servei de transport i difusió d'un cert nombre de programes de televisió digital per part del Govern de les Illes Balears per realitzar l'extensió de cobertura del servei de Televisió Digital Terrestre (TDT) a l'àrea geogràfica conseguda com a Zona 2 de les Illes Balears. Des de 2009, aquesta extensió de cobertura s'ha realitzat mitjançant equips de difusió instal·lats en centres de telecomunicacions sota la seva gestió o la de tercers, fent ús de tecnologia terrestre idèntica a la utilitzada pels radiodifusors de TDT a l'area geogràfica coneguda com a Zona 1.

Pot consultar la informació de Control de Centres Emissors (CenEmi), mantinguda per la Direcció General d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic, en el següent URL per conèixer què multiplex són, on es troben instal·lats i qui realitza la gestió de cadascun dels centres:

http://www.caib.es/cenemifront

cenemi

En el cas d'incidències en el serveu que presumiblement tinguin el seu origen qualsevol dels centres de la Zona 2, pot posar-se en contacte amb nosaltres cridant al 971 17 73 54.

En el cas d'incidències en el servei que tinguin el seu origen en qualsevol dels centres de la Zona 1, pot posar-se en contacte amb l'empresa encarregada del servei de manteniment del centre en qüestió (en general Abertis Telecom, 902 50 22 22).

Tingui en compte que en el cas de problemes amb la seva instal·lació de recepció, haurà de posar-se en contacte amb un tècnic especialitzat en instal·lacions de recepció de televisió.

 

mapa

 

 C. Blaise Pascal, s/n. Edifici Adduno - Parc Bit (Ctra. Palma - Valldemossa, km. 7,4) - 07121 - Palma
Tel.: +34 971 17 73 54 - Correu-e: administracio@ibetec.caib.es
www.ibetec.cat