desc_ibetec.jpg
 Portada    Català    Castellano   

D'acord amb el que preveu el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es despleguen la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, es publica mensualment el període mitjà de pagament d'IBETEC.

Darrera actualització: 30/06/2018

PUBLICACIONS IBETEC 2018:

publicació gener 2018.xlsxpublicació gener.xlsx

publicació febrer 2018.xlsxpublicació febrer.xlsx

publicació març 2018.xlsxpublicació març.xlsx

publicació abril 2018.xlsxpublicació abril 2018.xlsx

publicació maig 2018.xlsxpublicació maig 2018.xlsx

publicació juny 2018.xlsxpublicació juny 2018.xlsx

PUBLICACIONS MULTIMÈDIA DE LES ILLES BALEARS, SA

PUBLICACIONS 2017:

 publicació gener.xlsxpublicació gener.xlsx

publicació febrer.xlsxpublicació febrer.xlsx

publicacio març.xlsxpublicacio març.xlsx

publicacio abril.xlsxpublicacio abril.xlsx

publicacio maig.xlsxpublicacio maig.xlsx

publicacio juny.xlsxpublicacio juny.xlsx

publicacio juliol.xlsxpublicacio juliol.xlsx

publicació agost 2017.xlsxpublicació agost.xlsx

publicació setembre 2017.xlsxpublicació setembre.xlsx

publicació octubre 2017.xlsxpublicació octubre .xlsx

publicació novembre 2017.xlsxpublicació novembre.xlsx

publicació desembre 2017.xlsxpublicació desembre.xlsx

PUBLICACIONS 2016:

Fulla de Càlculpublicació gener.xlsx

Fulla de Càlculpublicació febrer.xlsx

Fulla de Càlculpublicació març.xlsx

Fulla de Càlculpublicació abril.xlsx

Fulla de Càlculpublicació maig.xlsx

Fulla de Càlculpublicació juny.xlsx

Fulla de Càlculpublicació juliol.xlsx

Fulla de Càlculpublicació agost.xlsx

Fulla de Càlculpublicación septiembre.xlsx

Fulla de Càlculpublicación octubre.xlsx

Fulla de Càlculpublicación novembre.xlsx

Fulla de Càlculpublicación desembre.xlsx

 C. Blaise Pascal, s/n. Edifici Adduno - Parc Bit (Ctra. Palma - Valldemossa, km. 7,4) - 07121 - Palma
Tel.: +34 971 17 73 54 - Fax: +34 971 17 69 95 - Correu-e: administracio@ibetec.caib.es
www.ibetec.cat