desc_ibetec.jpg
 Portada    Català    Castellano   

   

   

En aquest espai es podran consultar dades relatives als fons europeus en Espanya a l’actual període de programació que comprèn les annualitats entre 2014 i 2020. Més concretament obtindran informació referent a programació, gestió i seguiment, avaluació i comunicació i enllaços d’interès.

   

Programació

Gestió i seguiment

Avaluació

Comunicació

 C. Blaise Pascal, s/n. Edifici Adduno - Parc Bit (Ctra. Palma - Valldemossa, km. 7,4) - 07121 - Palma
Tel.: +34 971 17 73 54 - Fax: +34 971 17 69 95 - Correu-e: administracio@ibetec.caib.es
www.ibetec.cat