Govern FP                                                                                                                                                                                                             Contacte
admissio.jpg
PROCÉS D'ADMISSIÓ ALS CICLES FORMATIUS D'FP PRESENCIAL. CURS 2014-2015

Novetats:

 

<< Més informació >>

ffffffffffffffffffffff
distancia2.jpg
FORMACIÓ PROFESSIONAL A DISTÀNCIA. CURS 2014-2015 

Si vols cursar una formació professional al teu ritme!

 

 

 

 

dual2.jpg
FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL CURS 2014-2015 

Estudia un cicle, amb un contracte laboral, sent treballador i estudiant a la vegada.

Admissió fora de termini curs 2014/2015 


Sorteig lletres desempat 

 OFERTA FORMATIVA FP

S'ha fet publica l'oferta formativa del curs 2014/2015 a les Illes Balears:

 

  • FP Bàsica.
  • FP Grau Mitjà.
  • FP Grau Superior.


 

IQPIB
PROCEDIMENT D'ACREDITACIÓ D'UNITATS DE COMPETÈNCIA 

Obert el plaç d'inscripció al procediment d'acreditació de competències professionals per l'experiència laboral de les qualificacions:
Directors i Monitors de temps lliure.
• Informadors juvenils. 
NOU!!


<< Més informació >>


 

Porta
PROVES D'ACCÉS I PROVES LLIURES 2015

Les convocatòries ordinàries de les proves d'accés i de les proves lliures d'FP de maig es publicaran a partir del mes de febrer.

 

 NOVETATS

  • S'ha publicat al BOIB amb data de 26 de juliol de 2014 la Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 15 de juliol de 2014 per la qual es dicten les instruccions per a l'organització i el funcionament de la formació professional bàsica del sistema educatiu a les Illes Balears> Més Informació.
  • S'han publicat els enunciats dels exàmens de les Proves d'Accés de cicles formatius de GM i GS de la convocatòria de maig del 2014:
Accessibilitat
© Govern de les Illes Balears