Govern FP 
Cercador
             Contacte Contacte
admissio.jpg
PROCÉS D'ADMISSIÓ ALS CICLES FORMATIUS D'FP PRESENCIAL. CURS 2014-2015 NOU!!

Novetats:

  • Llistes Provisionls d'Admesos. (Publicació 9 de juliol)
  • Admissió Fora de Termini a FP per via electrònica. (Fins 19 de setembre)

 

<< Més informació >>

ffffffffffffffffffffff

OFERTA FORMATIVA FP

S'ha fet publica l'oferta formativa del curs 2014/2015 a les Illes Balears:

 

  • FP Bàsica.
  • FP Grau Mitjà.
  • FP Grau Superior.

 

  

IQPIB
PROPER PROCEDIMENT D'ACREDITACIÓ D'UNITATS DE COMPETÈNCIA

El IQPIB convocarà properament el procediment d'acreditació de competències professionals per l'experiència laboral:
Directors i Monitors de temps lliure.
• Informadors juvenils.


<< http://experienciaprofessional-ib.caib.es/ >>


 

 

distancia2.jpg
FORMACIÓ PROFESSIONAL A DISTÀNCIA

Si vols cursar una formació professional al teu ritme.....

<< MÉS INFORMACIÓ >>

 

 

 

Porta
PROVES D'ACCÉS AL SETEMBRE  NOU!!

És fa pública la resolució de la Directora General, en la qual es convoquen les proves d'accés al cicles formatius. Si no tens els requisits acadèmics, aquesta és la via!

 

 dual2.jpg
FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL

Estudia un cicle, amb un contracte laboral, sent treballador i estudiant a la vegada.

<< MÉS INFORMACIÓ >>

 

NOVETATS

  • A data de 3 de Juliol s'ha realitzar per part de la directora general d'ordenació, Innovació i Formació Professional i la cap del Servei d'Oferta Formativa i Infraestructures, el sorteig de les lletres pel desempat en el procés d'admissió. Han sortit les lletres MR.
  • Anunci pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d'ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats per la qual es regulen els ensenyaments de formació professional bàsica del sistema educatiu en el sistema integrat de formació professional de les Illes Balears > Més Informació
  • Hem publicat la sol·licitud de dotació d'equipament per l'FP Bàsica 2014 > Més informació
  • S'ha publicat al BOIB amb data de 4 de març de 2014 l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, sobre el funcionament dels cicles formatius, canviant els criteris de promoció al segon curs dels estudis > Més Informació.
Accessibilitat
© Govern de les Illes Balears