Govern FP 
Cercador
             Contacte Contacte
admissio.jpg
PROCÉS D'ADMISSIÓ ALS CICLES FORMATIUS D'FP PRESENCIAL. CURS 2014-2015 NOU!!

Novetats:

 

  • Admissió Fora de Termini a FP per via electrònica. (Fins 19 de setembre)
  • Publicada la llista de vacants per a setembre.

 

<< Més informació >>

ffffffffffffffffffffff

OFERTA FORMATIVA FP

S'ha fet publica l'oferta formativa del curs 2014/2015 a les Illes Balears:

 

  • FP Bàsica.
  • FP Grau Mitjà.
  • FP Grau Superior.

 

  

IQPIB
PROPER PROCEDIMENT D'ACREDITACIÓ D'UNITATS DE COMPETÈNCIA

El IQPIB convocarà properament el procediment d'acreditació de competències professionals per l'experiència laboral:
Directors i Monitors de temps lliure.
• Informadors juvenils.


<< http://experienciaprofessional-ib.caib.es/ >>


 

 

distancia2.jpg
FORMACIÓ PROFESSIONAL A DISTÀNCIA

Si vols cursar una formació professional al teu ritme.....

<< MÉS INFORMACIÓ >>

 

 

 

Porta
PROVES D'ACCÉS AL SETEMBRE  NOU!!

És fa pública la resolució de la Directora General, en la qual es convoquen les proves d'accés al cicles formatius. Si no tens els requisits acadèmics, aquesta és la via!

 

 dual2.jpg
FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL

Estudia un cicle, amb un contracte laboral, sent treballador i estudiant a la vegada.

<< MÉS INFORMACIÓ >>

 

NOVETATS

  • S'ha publicat al BOIB amb data de 26 de juliol de 2014 la Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 15 de juliol de 2014 per la qual es dicten les instruccions per a l'organització i el funcionament de la formació professional bàsica del sistema educatiu a les Illes Balears> Més Informació.
  • S'han publicat els enunciats dels exàmens de les Proves d'Accés de cicles formatius de GM i GS de la convocatòria de maig del 2014:
Accessibilitat
© Govern de les Illes Balears