Secció d'atmòsfera

 

Factors d'emissió

Per calcular les emissions de contaminants atmosfèrics podem usar els anomenats factors d'emissió, entre d'altres mètodes com són els basats en mesures o en balanços de matèria o en models informàtics estadístics (per exemple el COPERT pel trànsit rodat).

Les emissions associades al consum elèctric o a l'ús de combustibles en els dispositius més habituals (calderes, motors) o al transport per carretera, utilitzen factors d'emissió per al seu càlcul.

Existeixen diverses guies metodològiques com la europea CORINAIR http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013 o l'americana EPA http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/

Els factors d'emissió s'expressen en grams o kilograms de contaminant (CO2, SO2, NOx, partícules, ...) emès a l'atmosfera per kWh elèctric consumit, o per GJ (gigajoule) d'energia produïda o per kg de combustible consumit. Els valors referits a energia produïda o combustible consumit es calculen experimentalment i són valors estàndard pels combustibles habituals (gasoil, gasolina, GLP). Per altres combustibles no estàndard, com per exemple, la biomassa, s'han de consultar les taules publicades per entitats o organismes especialitzats, que arriben a un alt nivell de detall segons les característiques locals dels combustibles.

A continuació s'adjunta un document pdf, que s'actualitza anualment, amb els factors d'emissió pel consum d'energia elèctrica a les Illes Balears, atenent a les especificitats de la generació elèctrica a Balears a més de l'enllaç del cable amb la península. També s'adjunten els factors associats al consum de combustibles a calderes i a motors estacionaris, així com els factors per calcular les emissions pels diferents tipus de vehicles de transport per carretera.

  PDF Factors d'emissió de contaminants emesos a l'atmosfera

Català - Castellano