Secció d'atmòsfera

 

Funcionament OCA Atmosfera

El Decret 104/2010, de 10 de setembre, pel qual es regula l’autorització i el règim de funcionament dels organismes de control per a l’atmosfera i se’n crea el registre, estableix una sèrie d'obligacions i terminis a complir per part dels OCA en la seva tasca de comprovacions a les instal·lacions amb activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera. A continuació es resumeixen els més importants fent referència als articles on es detalla:


Organismes de Control autoritzats per tipus i camp d'actuació

PDF Consultau el llistat complet d'organismes de control autoritzats a les Illes Balears (OCA). AUTORITZATS

Català - Castellano