avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

banner

Direcció General de Recursos Hídrics

Direcció General de Recursos Hídrics

Ruta de navegació

La Direcció General de Recursos Hídrics s’encarrega de la planificació hidrològica i les tarifes d’aigua; les infraestructures hidràuliques; el domini públic hidràulic i el règim jurídic de l’aigua; el laboratori de l’aigua; el subministrament d’aigua i el sanejament d’aigües residuals, i la incoació i la resolució dels expedients sancionadors en les matèries pròpies de les seves competències.

Direcció General de Recursos Hídrics

xifres banner

0

Direcció General de Recursos Hídrics

Informació i contacte

Juan Bartolomé Calafat Busquets

Juan Bartolomé Calafat Busquets

Seu

Direcció General de Recursos Hídrics

C/ Gremi de Corredors, 10 - 07009 Palma

Tel: 971177600

Fax: 971784906

DIR3: A04013551


Publicador de continguts


Publicador de continguts

Ajudes i tràmits


destacatsContingutTemporal_header_destacados

DESTACATS (CONTINGUT TEMPORAL)

Publicador de continguts


Publicador de continguts

Et pot interessar

Publicador de continguts