Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)


Creat per RD 1509/2008, de 12 de setembre

El RUCT ha estat creat per proporcionar la informació més rellevant sobre les universitats, centres i els títols que conformen el sistema universitari espanyol, en el que consten inscrits els títols de Grau, Màster i Doctorat oficials. A més, el RUCT té caràcter públic i de registre administratiu, i ha estat dissenyat com un instrument en contínua actualització.

Accés al RUCT:

https://www.educacion.gob.es/ruct/home