La Direcció General d’Universitats i Ensenyaments Artístics Superiors s’encarrega de l’ordenació i la gestió del sistema universitari, les infraestructures universitàries, les relacions amb la comunitat universitària i els ensenyaments superiors no universitaris.

Des d'aquesta pàgina web podeu accedir a informació d'ajudes universitàries.

En el menú trobareu les distintes convocatòries amb la descripció, els requisits i l'enllaç a la seu electrònica amb el tràmit telemàtic de sol·licitud.

Dins cada una de les convocatòries trobareu les publicacions dels informes i propostes de resolució.