Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 12 de gener de 2016 per la qual s’estableixen el procediment i els terminis per renovar l’acreditació dels títols universitaris oficials de grau, màster i doctor.

Sol·licitud: Annex_2.Formulari_sol·licitud_CAT.pdfAnnex_2.Formulari_sol·licitud_CAT.pdf

Resolució: boib_resolucio.pdfboib_resolucio.pdf