Accés als diferents tràmits del Ministeri d'Universitats i del Ministeri d'Educació i Formació Professional, en relació a la gestió de títols universitaris: expedició, acreditació, homologació, equivalència, reconeixement, legalització i convalidació.

Accès al suport de la xarxa NARIC (National Academic Recognition Information Centres)
Accés als tràmits del Ministeri d'Educació i Formació Professional

Accès als tràmits del Ministeri d'Universitats:
Homologació de títols conduents a professió regulada
Declaració d'equivalència a nivell acadèmic