Portal Transparència

Vaccí contra la Covid-19

Font: Catàleg de dades obertes del Govern de les Illes Balears
Dades fins dia  inclòs

Població diana de les Illes Balears amb almenys una dosi
Població diana de les Illes Balears amb pauta completa
 

DADES DE VACCINACIÓ A LES ILLES BALEARS

Dosis aplicades Persones amb almenys una dosi Persones vaccinades completament Població diana vaccinada (amb almenys una dosi)
Població diana amb pauta completa
Mallorca
Menorca
Eivissa
Formentera
Desconeguda
Total Illes Balears

 

INFORMACIÓ SOBRE EL VACCÍ
Si voleu més informació sobre el vaccí, podeu consultar les següents pàgines: