Portal Transparència

Vacuna contra la Covid-19

Transparència per sectors > Transparència en sanitat > Transparència i Covid-19 > Vacuna contra la Covid-19

Data actualització:18/06/2021

DADES DE VACUNACIÓ A LES ILLES BALEARS 18/06/2021)

Dosis aplicades Persones amb dosi Persones vacunades completament Població diana vacunada (amb almenys una dosi)
Població diana amb pauta completa
Mallorca 604.451 398.084 237.186
Menorca 66.032 42.136 25.747
Eivissa 89.752 59.651 33.883
Formentera 5.406 3.932 1.799
Total Illes Balears 766.017 504.064 298.751 51,1% 30,2%

Font: Nota informativa de la Conselleria de Salut i Consum (dia 18/06/2021)

DADES DEL MINISTERI DE SANITAT RESPECTE A LES ILLES BALEARS (18/06/2021)

Dosis lliurades Pfizer (1) 539.730
Dosis lliurades Moderna (1) 77.600
Dosis lliurades AstraZeneca (1) 178.900
Dosis lliurades Janssen (1) 34.900
Total dosis lliurades (1) 831.130
Dosis administrades (2) 751.096
% sobre les lliurades (3) 90,4%
Núm. de persones amb 1 dosi 496.294
Núm. de persones vacunades (pauta completada) 290.951
Data darrera vacuna registrada (2) 16/06/2021

Font: Ministeri de Sanitat. Estratègia de vacunació Covid-19 a Espanya Fulla de Càlcul ods

Notes:

1) Font: AEMPS. El repartiment de dosis s'ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació de l'ETAPA 1 definits en l'Estratègia de Vacunació. La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s'actualitzarà una vegada per setmana en l'informe dels dimecres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s'actualitzarà en l'informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/*BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d'extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.

(2) Font: REGVACU reportat per CCAA.

(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d'administrar fins a 6 dosis per vial i la data d'actualització de les dades de les dosis lliurades, segons s'indica en la nota número (1)

 

INFORMACIÓ SOBRE LA VACUNA
Per més informació sobre la vacuna, podeu consultar les següents pàgines: