Portal Transparència

Despeses en relació amb la Covid-19: qui ho gasta?

Transparència per sectors > Transparència en sanitat > Transparència i Covid-19 > Despeses en relació amb la Covid-19: qui ho gasta?

 

Data actualització:01/09/2021

Els següents fitxers contenen l’actualització mensual de l'execució del programa pressupostari 413G (Accions Públiques relatives al Covid-19), tant de l’Administració General de la CAIB (incloent organismes autònoms) com del Servei de Salut. En concret, aquí trobareu la classificació orgànica d'aquestes despeses. 

Dades de l'Administració General de la CAIB i organismes autònoms:

 

Dades del Servei de Salut de les Illes Balears:

 

Font: Direcció General de Pressuposts
Dades a dia 31/08/2021 (dades no consolidades)
Acutalització: mensual

Més informació de les despeses en relació amb la Covid-19: