Portal Transparència

Dades estadístiques en matèria de contractació dels ens del sector públic (any 2018)

Contractes, Convenis i Subvencions > Contractes > Dades estadístiques en matèria de contractació > Ens del sector públic (any 2018)

Data actualització: 05/06/2020

Des del 24 de juliol de 2017 tota l'activitat de contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. A continuació es mostra, per a cada ens del sector públic, el resum dels seus contractes durant l'any 2018.

Vegeu nota metodològica

Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)


Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 37 764.844,07 € 7,17%
Derivat d'acord marc 1 44.394,90 € 0,42%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 1 11.870,10 € 0,11%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 33 9.811.119,75 € 91,97%
Obert simplificat 1 35.182,03 € 0,33%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 73 10.667.410,85 € 100,00%

Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 47 386.676,52 € 8,17%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 9 575.904,42 € 12,17%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 14 3.734.420,92 € 78,90%
Obert simplificat 2 36.038,00 € 0,76%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 72 4.733.039,86 € 100,00%

 

Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 19 161.334,05 € 27,28%
Derivat d'acord marc 1 30.000,00 € 5,07%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 6 351.788,30 € 59,49%
Obert simplificat 1 48.177,78 € 8,15%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 27 591.300,13 € 100,00%

 

Centre Balears Europa (CBE)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 1 3.000,00 € 18,75%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 2 13.001,40 € 81,25%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 3 16.001,40 € 100,00%

 

Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 18 387.433,72 € 89,53%
Obert simplificat 6 45.284,10 € 10,47%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 24 432.717,82 € 100,00%

 

Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 1 38.526,40 € 100,00%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 1 38.526,40 € 100,00%

 

Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 15 178.141,37 € 2,17%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 7 7.996.967,40 € 97,45%
Obert simplificat 1 31.339,00 € 0,38%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 23 8.206.447,77 € 100,00%

Consorci de Transports de Mallorca (CTM)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 23 296.726,29 € 2,41%
Derivat d'acord marc 2 359.354,48 € 2,91%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 1 67.760,00 € 0,55%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 16 11.606.444,61 € 94,13%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 42 12.330.285,38 € 100,00%

Consorci per a la Millora d’Infraestructures Turístiques i Foment de la Desestacionalització de l’Oferta a l’Illa de Mallorca (Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 1 11.979,00 € 0,86%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 3 1.376.663,25 € 99,14%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 4 1.388.642,25 € 100,00%

Consorci per la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 1 29.832,55 € 100,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 1 29.832,55 € 100,00%

Consorci Velòdrom Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 5 61.713,50 € 19,68%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 6 251.938,26 € 80,32%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 11 313.651,76 € 100,00%


Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 43 427.684,15 € 6,63%
Derivat d'acord marc 5 432.405,56 € 6,70%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 20 5.508.491,44 € 85,36%
Obert simplificat 2 84.805,80 € 1,31%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 70 6.453.386,95 € 100,00%

 

Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 10 86.500,50 € 8,68%
Derivat d'acord marc 1 19.973,68 € 2,01%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 10 728.624,28 € 73,15%
Obert simplificat 4 160.914,83 € 16,16%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 25 996.013,29 € 100,00%

 

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 14 131.265,12 € 100,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 14 131.265,12 € 100,00%

 

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 2 148.804,99 € 16,29%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 2 335.194,20 € 36,70%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 4 429.406,39 € 47,01%
Obert simplificat 1 0,06 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 9 913.405,64 € 100,00%

 

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 53 279.524,79 € 7,66%
Derivat d'acord marc 1 9.658,63 € 0,26%
Negociat amb publicitat 5 85.945,92 € 2,36%
Negociat sense publicitat 6 43.910,07 € 1,20%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 22 3.098.133,29 € 84,93%
Obert simplificat 6 130.597,59 € 3,58%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 93 3.647.770,29 € 100,00%

 

Fundació Bit

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 45 113.417,74 € 7,70%
Derivat d'acord marc 1 214.396,24 € 14,56%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 2 512.981,53 € 34,84%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 5 205.441,28 € 13,95%
Obert simplificat 5 425.984,80 € 28,93%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 58 1.472.221,59 € 100,00%

 

Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 55 599.837,61 € 16,18%
Derivat d'acord marc 4 131.553,57 € 3,55%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 19 2.655.746,83 € 71,63%
Obert simplificat 6 320.491,39 € 8,64%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 84 3.707.629,40 € 100,00%

 

Fundació Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IDISBA)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 3 52.494,48 € 100,00%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 3 52.494,48 € 100,00%

 

Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 10 119.669,89 € 6,84%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 5 1.600.105,85 € 91,47%
Obert simplificat 1 29.466,33 € 1,68%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 16 1.749.242,07 € 100,00%

 

Fundació per a l'Esport Balear

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 23 300.080,84 € 100,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 23 300.080,84 € 100,00%

 

Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 5 9.266,78 € 23,36%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 1 30.395,20 € 76,64%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 6 39.661,98 € 100,00%

 

Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSA)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 1 1.808.950,00 € 98,53%
Obert simplificat 2 27.035,08 € 1,47%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 3 1.835.985,08 € 100,00%

 

Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius de les Illes Balears (IBISEC)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 231 2.634.670,49 € 16,81%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 37 13.041.286,15 € 83,19%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 268 15.675.956,64 € 100,00%

 

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 4 68.697,75 € 1,03%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 3 4.710.834,42 € 70,75%
Obert simplificat 1 1.878.673,50 € 28,22%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 8 6.658.205,67 € 100,00%

 

Institut Balear de la Dona

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 16 137.386,46 € 12,84%
Derivat d'acord marc 4 104.790,84 € 9,79%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 1 11.359,36 € 1,06%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 7 772.622,72 € 72,21%
Obert simplificat 1 43.856,69 € 4,10%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 29 1.070.016,07 € 100,00%

 

Institut Balear de la Joventut (IBJOVE)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 13 146.195,73 € 19,14%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 3 49.258,00 € 6,45%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 29 568.414,71 € 74,41%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 45 763.868,44 € 100,00%

 

Institut Balear de la Natura (IBANAT)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 56 608.306,15 € 19,71%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 1 85.500,00 € 2,77%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 15 2.354.735,65 € 76,30%
Obert simplificat 9 37.489,47 € 1,21%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 81 3.086.031,27 € 100,00%

 

Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)


Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 2 26.942,00 € 8,05%
Derivat d'acord marc 1 6.734,06 € 2,01%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 1 263.780,00 € 78,80%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 1 17.941,28 € 5,36%
Obert simplificat 1 19.360,00 € 5,78%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 6 334.757,34 € 100,00%

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 35 258.245,96 € 100,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 35 258.245,96 € 100,00%

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 44 366.694,37 € 18,50%
Derivat d'acord marc 4 36.372,18 € 1,84%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 1 2.662,00 € 0,13%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 19 915.259,73 € 46,18%
Obert simplificat 6 661.127,19 € 33,35%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 74 1.982.115,47 € 100,00%

 

Ports de les Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 82 1.226.501,30 € 16,16%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 1 48.310,13 € 0,64%
Negociat sense publicitat 4 252.763,75 € 3,33%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 19 5.607.363,91 € 73,87%
Obert simplificat 7 455.963,50 € 6,01%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 113 7.590.902,59 € 100,00%

 

Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 4 28.936,96 € 22,58%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 2 9.348,32 € 7,30%
Obert simplificat 3 89.859,25 € 70,12%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 9 128.144,53 € 100,00%

 

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 32 301.367,22 € 10,00%
Derivat d'acord marc 6 2.056.215,38 € 68,22%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 5 626.710,41 € 20,79%
Obert simplificat 3 29.711,88 € 0,99%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 46 3.014.004,89 € 100,00%

 

Servei de Salut de les Illes Balears (IBSALUT)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 1066 10.347.787,12 € 7,34%
Derivat d'acord marc 28 10.028.916,48 € 7,12%
Negociat amb publicitat 1 1.308.739,84 € 0,93%
Negociat sense publicitat 71 47.188.405,61 € 33,49%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 204 69.648.121,24 € 49,43%
Obert simplificat 20 2.378.854,55 € 1,69%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 1390 140.900.824,84 € 100,00%

 

Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 13 99.259,18 € 16,23%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 8 512.409,25 € 83,77%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 21 611.668,43 € 100,00%

 

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 16 195.427,91 € 2,15%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 3 307.626,77 € 3,38%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 32 8.586.256,94 € 94,47%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 51 9.089.311,62 € 100,00%

 

Tornar a la pàgina general de dades estadístiques en matèria de contractació