Portal Transparència

Dades estadístiques en matèria de contractació dels ens del sector públic (any 2021)

Contractes, Convenis i Subvencions > Contractes > Dades estadístiques en matèria de contractació > Ens del sector públic (any 2021)

Data actualització: 10/01/2022

Des del 24 de juliol de 2017 tota l'activitat de contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. A continuació es mostra, per a cada ens del sector públic, el resum dels seus contractes durant l'any 2021.

Vegeu nota metodològica

Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 31 560.542,11  2,12%
Derivat d'acord marc 1 10.954.284,97  41,48%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 34 11.130.901,25  42,14%
Obert simplificat 19 3.765.928,73  14,26%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 85 26.411.657,06  100,00%

 

Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 12 118.682,18  40,23%
Derivat d'acord marc 3 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 1 176.342,60  59,77%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 18 295.024,78  100,00%

 

Central de Contractació de l'Administració de la Comunitat Autònoma

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00  0,00%
Derivat d'acord marc 29 948.390,83  73,45%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 19 342.797,54  26,55%
Obert simplificat 0 0,00  0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 48 1.291.188,37  100,00%

 

Consell Rector de la Junta de Compensació del Polígon Industrial Secció 1 de Sa Creu de Porreres

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00  0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00  0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 1 1.960.200,00  100,00%
Obert simplificat 0 0,00  0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 1 1.960.200,00  100,00%

Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 17 154.813,10  52,93%
Derivat d'acord marc 0 154.813,10  0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 3 107.500,00  36,75%
Obert simplificat 1 30.178,94  10,32%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 21 292.492,04  100,00%

 

Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 1 7.865,00 € 0,06%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 8 12.270.308,90  98,97%
Obert simplificat 3 120.393,49  0,97%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 16 12.398.567,39  100,00%

Consorci de Transports de Mallorca (CTM)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 8 152.406,58  1,97%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00  0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 14 7.428.146,80  96,02%
Obert simplificat 2 155.243,00  2,01%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 37 7.735.796,38  100,00%

Consorci per a la Millora d’Infraestructures Turístiques i Foment de la Desestacionalització de l’Oferta a l’Illa de Mallorca (Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 1 245.177,25  100,00%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 1 245.177,25  100,00%

Consorci per la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 3 35.929,24  23,86%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 5 114.657,64  76,14%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 8 150.586,88  100,00%

Consorci Velòdrom Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 3 39.288,70 € 9,95%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 6 355.624,11 € 90,05%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 9 394.912,81 € 100,00%

Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 8 95.154,65  5,46%
Derivat d'acord marc 3 540.926,99  31,07%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 9 963.875,48  55,36%
Obert simplificat 4 141.263,87 € 8,11%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 24 1.741.220,99  100,00%

 

Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC)

Consell d'Administració:

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 4 1.085.104,79 € 100,00%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 4 1.085.104,79 € 100,00%

Gerència:

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 1 7.565,55  0,68%
Derivat d'acord marc 0 0,00  0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 9 877.885,01 € 79,24%
Obert simplificat 6 222.475,05  20,08%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 16 1.107.925,61  100,00%

 

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 6 60.599,64  7,71%
Derivat d'acord marc 1 7.205,65  0,92%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 2 156.216,90  19,86%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 13 552.720,48  70,28%
Obert simplificat 2 9.753,15  1,24%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 24 786.495,82  100,00%

 

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 10 97.334,80  2,73%
Derivat d'acord marc 4 99.309,69  2,78%
Negociat amb publicitat 1 7.500,00  0,21%
Negociat sense publicitat 3 9.240,59  0,26%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 48 3.041.573,28  85,28%
Obert simplificat 20 311.769,39  8,74%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 86 3.566.727,75  100,00%

 

Fundació Bit

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 10 166.832,38  22,76%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 5 102.178,19  13,94%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 4 180.170,16  24,58%
Obert simplificat 9 283.853,73  38,72%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 28 733.034,46  100,00%

 

Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 33 462.724,85  25,20%
Derivat d'acord marc 6 138.378,22  7,54%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00  26,63%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 7 601.547,05  32,77%
Obert simplificat 26 633.289,18 € 34,49%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 72 1.835.939,30  100,00%

 

Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IDISBA)


Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 3 99.749,26  45,64%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00  0,00%
Obert simplificat 2 118.809,90  54,36%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 5 218.559,16  100,00%

Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 14 176.292,11  8,38%
Derivat d'acord marc 1 35.045,76  1,64%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 3 1.903.465,24  88,99%
Obert simplificat 5 21.054,69  0,98%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 23 2.138.857,80  100,00%

 

Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 15 146.313,16  1,86%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 2 65.449,92  0,83%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 1 7.539.746,20  95,85%
Obert simplificat 5 114.589,84  1,46%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 23 7.866.099,12  100,00%

Fundació per a l’Esport Balear

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 12 141.714,40  31,87%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 3 96.811,27  21,77%
Obert simplificat 3 206.139,21  46,36%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 18 444.664,88  100,00%

 

Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00  0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 2 106.987,14  100,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 2 106.987,14  100,00%

 

Gerència del Consorci per a la Protecció i Acollida de Persones Disminuïdes Psíquiques Profundes de les Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 2 31.352,14  100,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00  0,00%
Obert simplificat 0 0,00  0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 2 31.352,14  100,00%

 

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 1 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 17 21.828.803,30  90,97%
Obert simplificat 13 2.166.451,53  9,03%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 31 23.995.254,83  100,00%

 

Institut Balear de la Dona

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 5 55.431,42  14,39%
Derivat d'acord marc 4 77.106,09  20,02%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 1 179.245,00  46,54%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 2 49.005,00  12,72%
Obert simplificat 1 24.381,50  6,33%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 13 385.169,01€ 100,00%

 

Institut Balear de la Joventut (IBJOVE)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00  0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 8 233.718,10  65,13%
Obert simplificat 16 125.149,63  34,87%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 24 358.867,73 € 100,00%

 

Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)


Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 1 16.043,48  2,65%
Derivat d'acord marc 1 7.643,47  1,26%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 3 246.770,86  40,77%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 2 227.979,79  37,67%
Obert simplificat 4 106.837,63  17,65%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 11 605.275,23  100,00%

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 18 167.161,53  14.41%
Derivat d'acord marc 1 18,86  0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 1 6.352,50  0,55%
Obert simplificat 22 986.472,65  85,04%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 42 1.160.005,54  100,00%

 

Presidència del Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00  0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00  0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00  0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 1 28.894,80  100,00%
Obert simplificat 0 0,00  0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 1 28.894,80  100,00%

 

Presidència de l'Institut Balear de l'Energia

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00  0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00  0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00  0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00  0,00%
Obert simplificat 4 1.652.436,21  100,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 4 1.652.436,21  100,00%

 

Presidència de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00  0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00  0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00  0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 9 281.017,13  100,00%
Obert simplificat 0 0,00  0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 9 281.017,13  100,00%

 

Ports de les Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 30 475.275,95  2,62%
Derivat d'acord marc 1 75.253,41  0,42%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 2 149.164,76  0,82%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 24 13.545.091,54  74,75%
Obert simplificat 18 3.874.768,04  21,38%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 75 18.119.553,70  100,00%

 

Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 1 7.368,81  11,37%
Derivat d'acord marc 0 0,00  0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 3 57.420,55  88,63%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 4 64.789,36  100,00%

 

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 15 252.186,85  5,53%
Derivat d'acord marc 2 1.842.374,85  40,41%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 1 179.245,72  3,93%
Obert simplificat 9 2.285.069,62  50,12%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 27 4.558.877,04  100,00%

 

Servei de Salut de les Illes Balears (IBSALUT)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 530 44.807.628,68  25,00%
Derivat d'acord marc 37 20.256.424,36  11,30%
Negociat amb publicitat 3 124.369,29  0,07%
Negociat sense publicitat 152 53.634.557,77  29,93%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 205 57.567.546,55  32,12%
Obert simplificat 60 2.829.162,39 € 1,58%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 977 179.219.689,04  100,00%

 

Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00  0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 4 903.104,07  100,00%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 4 903.104,07  100,00%

 

Tornar a la pàgina general de dades estadístiques en matèria de contractació