Portal Transparència

Dades estadístiques en matèria de contractació de les conselleries (any 2019)

Contractes, Convenis i Subvencions > Contractes > Dades estadístiques en matèria de contractació > Conselleries (any 2019)

Data actualització: 05/06/2020

Des del 24 de juliol de 2017 tota l'activitat de contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. A continuació es mostra, per a cada conselleria, el resum dels seus contractes durant l'any 2019. Teniu present que apareixen tant les conselleries actuals com les de la legislatura anterior (Legislatura IX), ja que són òrgans de contractació diferents. S'inclou també al final de la pàgina el resum de la Central de Contractació

Vegeu nota metodològica

Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 3 44.431,20 € 27,39%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 5 117.800,80 € 72,61%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 8 162.232,00 € 100,00%

Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 12 3.149.648,13 € 97,38%
Obert simplificat 1 84.586,26 € 2,62%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 13 3.234.234,39 € 100,00%

Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 6 91.564,84 € 83,85%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 2 17.639,38 € 16,15%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 8 109.204,22 € 100,00%

Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 2 32.215,44 € 51,12%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 1 30.800,00 € 48,88%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 3 63.015,44 € 100,00%

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 9 131.892,82 € 9,17%
Derivat d'acord marc 2 404.325,70 € 28,10%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 9 836.673,24 € 58,15%
Obert simplificat 3 65.993,73 € 4,59%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 23 1.438.885,49 € 100,00%

Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 5 1.242.484,39 € 64,04%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 5 556.809,62 € 28,70%
Obert simplificat 4 140.944,81 € 7,26%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 14 1.940.238,82 € 100,00%

Conselleria de Salut i Consum

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 8 78.778,59 € 2,46%
Derivat d'acord marc 8 997.677,20 € 31,16%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 9 1.714.206,27 € 53,54%
Obert simplificat 11 411.073,92 € 12,84%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 36 3.201.735,98 € 100,00%

Conselleria de Mobilitat i Habitatge

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 3 36.623,55 € 41,23%
Derivat d'acord marc 1 1.132,97 € 1,28%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 1 51.071,24 € 57,49%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 5 88.827,76 € 100,00%

Conselleria de Medi Ambient i Territori

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 3 31.405,88 € 100,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 3 31.405,88 € 100,00%

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 0 0,00 € 100,00%

Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 6 1.298.368,87 € 92,69%
Obert simplificat 4 102.395,45 € 7,31%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 10 1.400.764,32 € 100,00%

Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme (Legislatura IX)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 6 39.041,14 € 3,33%
Derivat d'acord marc 1 61.291,34 € 5,22%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 8 971.956,47 € 82,80%
Obert simplificat 2 101.500,85 € 8,65%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 17 1.173.789,80 € 100,00%

Conselleria de Presidència (Legislatura IX)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 21 353.130,82 € 11,74%
Derivat d'acord marc 0 0 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 10 2.486.225,78 € 82,63%
Obert simplificat 8 169.459,05 € 5,63%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 39 3.008.815,65 € 100,00%

Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques (Legislatura IX)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 10 136.239,50 € 58,09%
Derivat d'acord marc 0 0,00 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 2 98.305,00 € 41,91%
Obert simplificat 0 0,00 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 12 234.544,50 € 100,00%

Conselleria d'Educació i Universitat (Legislatura IX)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 6 72.366,24 € 0,23%
Derivat d'acord marc 16 1.146.979,35 € 3,70%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 1 212.498,65 € 0,69%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 70 29.319.013,25 € 94,64%
Obert simplificat 7 227.397,54 € 0,73%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 100 30.978.255,03 € 100,00%

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació (Legislatura IX)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 32 403.551,64 € 28,11%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 13 1.031.856,93 € 71,89%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 45 1.435.408,57 € 100,00%

Conselleria de Salut (Legislatura IX)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 15 141.317,28 € 22,67%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 1 288.018,72 € 46,21%
Obert simplificat 9 194.010,74 € 31,12%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 25 623.346,74 € 100,00%

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria (Legislatura IX)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 8 102.463,76 € 29,99%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 1 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 7 239.174,69 € 70,01%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 16 341.638,45 € 100,00%

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca (Legislatura IX)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 38 405.393,04 € 5,77%
Derivat d'acord marc 1 31.449,45 € 0,45%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 27 6.231.000,15 € 88,72%
Obert simplificat 18 355.581,55 € 5,06%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 84 7.023.424,19 € 100,00%

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat  (Legislatura IX)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 9 109.283,32 € 0,90%
Derivat d'acord marc 0 0,00 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 4 12.014.962,47 € 98,60%
Obert simplificat 5 61.248,74 € 0,50%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 18 12.185.494,53 € 100,00%

Conselleria de Cultura, Participació i Esports (Legislatura IX)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 24 295.267,75 € 15,32%
Derivat d'acord marc 2 104.043,46 € 5,40%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 3 59.908,20 € 3,11%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 7 551.238,33 € 28,60%
Obert simplificat 18 916.947,22 € 47,57%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 54 1.927.404,96 € 100,00%

Central de Contractació

<td align="center" sdval=
Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 110 2.195.400,95 € 2,94%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 31 72.538.264,77 € 97,06%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 141 74.733.665,72 €

 

Tornar a la pàgina general de dades estadístiques en matèria de contractació