Portal Transparència

Dades estadístiques en matèria de contractació de les conselleries (any 2018)

Contractes, Convenis i Subvencions > Contractes > Dades estadístiques en matèria de contractació > Conselleries (any 2018)

Data actualització: 05/06/2020

Des del 24 de juliol de 2017 tota l'activitat de contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. A continuació es mostra, per a cada conselleria, el resum dels seus contractes durant l'any 2018. S'inclou també al final de la pàgina el resum de la Central de Contractació

Vegeu nota metodològica

Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l' import total
Contracte menor 26 311.659,78 € 5,15%
Derivat d'acord marc 1 275.266,27 € 4,54%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 15 5.432.712,73 € 89,70%
Obert simplificat 2 37.137,32 € 0,61%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 44 6.056.776,10 € 100,00%

Conselleria de Presidència

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l' import total
Contracte menor 63 784.831,43 € 12,07%
Derivat d'acord marc 4 1.302.455,59 € 20,02%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 20 4.277.217,42 € 65,76%
Obert simplificat 6 140.208,45 € 2,16%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 93 6.504.712,89 € 100,00%

Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l' import total
Contracte menor 33 350.759,94 € 32,81%
Derivat d'acord marc 1 73.009,25 € 6,83%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 1 75.377,71 € 7,05%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 14 534.780,39 € 50,02%
Obert simplificat 2 35.196,00 € 3,29%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 51 1.069.123,29 € 100,00%

Conselleria d'Educació i Universitat

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l' import total
Contracte menor 27 191.689,42 € 2,30%
Derivat d'acord marc 32 2.659.158,65 € 31,93%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 3 1.068.534,92 € 12,83%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 48 3.876.011,75 € 46,54%
Obert simplificat 20 532.742,00 € 6,40%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 130 8.328.136,74 € 100,00%

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l' import total
Contracte menor 49 515.465,44 € 10,76%
Derivat d'acord marc 2 188.399,68 € 3,93%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 4 92.620,00 € 1,93%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 14 3.970.543,61 € 82,90%
Obert simplificat 1 22.550,22 € 0,47%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 70 4.789.578,95 € 100,00%

Conselleria de Salut

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l' import total
Contracte menor 65 440.590,50 € 14,96%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 1 1.470.612,00 € 49,94%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 8 859.901,50 € 29,20%
Obert simplificat 10 173.944,55 € 5,91%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 84 2.945.048,55 € 100,00%

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l' import total
Contracte menor 16 164.020,68 € 12,07%
Derivat d'acord marc 2 211.104,34 € 15,53%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 10 914.496,21 € 67,29%
Obert simplificat 2 69.428,36 € 5,11%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 30 1.359.049,59 € 100,00%

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l' import total
Contracte menor 55 637.106,18 € 12,00%
Derivat d'acord marc 5 1.100.818,15 € 20,74%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 28 3.525.816,04 € 66,42%
Obert simplificat 2 44.526,52 € 0,84%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 90 5.308.266,89 € 100,00%

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l' import total
Contracte menor 13 146.349,45 € 8,64%
Derivat d'acord marc 2 484.876,25 € 28,62%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 1 140.000,00 € 8,26%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 8 861.821,01 € 50,86%
Obert simplificat 3 61.351,60 € 3,62%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 27 1.694.398,31 € 100,00%

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l' import total
Contracte menor 65 740.345,53 € 14,18%
Derivat d'acord marc 7 1.328.681,92 € 25,45%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 5 404.767,60 € 7,75%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 34 2.507.857,63 € 48,05%
Obert simplificat 11 238.115,78 € 4,56%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 122 5.219.768,46 € 100,00%

Central de Contractació

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l' import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 255 43.234.255,45 € 48,11%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 12 46.637.375,13 € 51,89%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 267 89.871.630,58 € 100,00%

 

Tornar a la pàgina general de dades estadístiques en matèria de contractació