Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

18/1/2022

Publicat el llistat definitiu d'admesos, exclosos i llista d'espera del curs "Autorització per prestar funcions de mestra d’educació infantil a centres de 1r cicle d’EI".

14/12/2021

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 17 de novembre de 2021 en relació al tractament de dades dels alumnes amb la finalitat de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals

10/12/2021

Jornada Formativa: Cercant enfocaments i entorns terapèutics pels  infants amb TEA i les seves famílies

9/12/2021

Curs: Psicopatologia de l'infant de o a 3 anys i de l'infant prematur

Destinataris: Professionals en actiu als EAP

Inscripcions: de dia 1 al 13 de desembre de 2021

7/12/2021

Publicada al BOIB la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 2 de desembre de 2021, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per la qual es concedeixen els ajuts per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil, Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB núm. 168, de 7 de desembre)

7/12/2021

Publicada al BOIB la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 2 de desembre de 2021, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per la qual es concedeixen els ajuts per a la reconversió de centres privats que atenen regularment infants de 0-3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d’educació infantil (BOIB núm. 168, de 7 de desembre)

26/11/2021 

Curs: Per una educació inclusiva en els centres de primer cicle d'educació infantil (I)

Destinataris: Docents en actiu a EI públiques o CEI de xarxa complementària

Inscripcions: de dia 26 de novembre a dia 3 de desembre de 2021

26/11/2021 

Teniu a la vostra disposició els materials del curs adreçat a tècnics i regidors municipals: 

La gestió de serveis municipals per a la primera infància

08/11/2021 

Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per la qual es posa fi al procediment derivat de la convocatòria d'ajuts a la xarxa d'escoles públiques de les Illes Balears per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d'educació infantil; per al funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca; per al funcionament d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, i per als ajuts a l'escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d'exclusió social, per a l'any 2021

04/11/2021 

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 29 d’octubre de 2021 per la qual es concedeixen les subvencions de la convocatòria d’ajuts en espècie corresponents als exercicis 2021 a 2024 per a l’acompanyament i assessorament d’entitats públiques beneficiàries dels ajuts de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil dels exercicis 2020 a 2024, programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB núm. 152, de 4 de novembre)

11/10/2021 

Teniu a la vostra disposició els materials del curs adreçat a tècnics i regidors municipals: 

-Serveis educatius de primer cicle d'educació infantil: accessibilitat al servei

07/10/2021

El termini per sol·licitar autorització com a centre singular segons la Disposició transitòria setena del Decret 23/2020 acaba el 28 d'octubre de 2021.

24/09/2021

Teniu a la vostra disposició, a la pestanya de Recursos 2021-22 els documents:
-Planificació anual d'un centre educatiu 03: llistat de tasques per a la coordinació
-Infografia de la planificació anual

FAQ - curs 2021-22 1r cicle d’educació infantil

31/08/2021

Publicada al BOIB la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 26 d’agost de 2021, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per la qual es posa fi al procediment derivat de la convocatòria d’ajuts a la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears per al sosteniment dels centres privats de primer cicle d’educació infantil que la constitueixen corresponents a l’any 2021

30/08/2021 

Publicada al BOIB la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 24 d'agost de 2021 per la qual es concedeixen les subvencions de la convocatòria d’ajuts d’escolarització per a alumnes escolaritzats en centres d’educació infantil privats autoritzats de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears durant el curs 2021-2022

(19/7/2021) 

Instruccions organització i funcionament EAP 2021-2022

(1/7/2021)  

Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat pública i de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears per al curs 2021-2022

 

Orientacions pedagògiques per al 1r cicle d'educació infantil

(30/6/2021)   

Model pedagògic dels Equip d'Atenció Primerenca de les Illes Balears

(28/6/2021) 

Index i orientacions elaboració Projecte Pedagògic EAP

(23/6/2021)  

Model Protocol coordinació centres 1r i 2n cicle EI

(8/6/2021)   

Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022 (BOIB núm. 76, de 8 de juny)

Publicat al BOIB el Calendari escolar per al curs 2021-2022 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 51, de 17 d'abril)

  

(14/1/2021) 

Ja és pública la convocatòria que treu les 5 primeres qualificacions professionals del Pla ACREDITA. Un Pla que impulsa el reconeixement de l’experiència professional dels treballadors amb certificats oficials amb l’objectiu d’ incrementar els titulats i animar a la formació al llarg de la vida. Una d'aquestes és Educació Infantil.

Podeu accedir a la notícia des d'aquí.

A l'IQPIB podeu accedir a la convocatòria del PLA ACREDITA

 

(11/1/2021) 

Dossier i recursos per a l'escola 0-3, elaborats pel Grup per a l'Assessorament i la Innovació en Àmbits Educatius per al Benestar (GAEB) de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa de la UIB.

 

(04/11/2020)

Protocol per a la realització d'activitats d'acompanyament familiar

 

(30/9/2020)

Publicat el Decret 30/2020 de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Text consolidat del Decret pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància (BOIB núm. 167, de 29 de setembre)

 

(8/9/2020)

                 RECURSOS EAP

 

(28/8/2020)

CAP A UN MODEL PEDAGÒGIC D'EAP DE LES ILLES BALEARS

+MPEAPIB_Atenció primerenca i famílies.pdfAtenció primerenca i famílies.pdf

+MPEAPIB_Funcionament Intern.pdfFuncionament Intern.pdf

 

(5/8/2020) 

Publicat el Decret 23/2020 de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text Consolidat del Decret pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil (BOIB núm. 135, de 1 d'agost)

(16/03/2020)

Amb motiu de la declaració d'alerta i les mesures aprovades pel Govern, posam a la vostra disposició el següent correu de contacte per a les vostres consultes:

institutprimerainfancia@gmail.com

(19/11/2019)

PDF Recomanacions de no assistència a centres educatius per processos infecciosos i risc de contagi


Pàgina Web Guia per un correcte ús de les dades de caràcter personal en els centres educatius (Agencia Española de protección de datos)

Oferta educativa de les Illes Balears

Recull normativa