Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

NORMATIVA EAP

(Actualitzat 08/02/2023)

PDF Marc normatiu de referència dels Serveis d'orientació educativa

PDF Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, de dia 31 d’agost de 2022 per la qual es dicten instruccions per a la identificació d’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, l’avaluació psicopedagògica i social, el document d’acreditació provisional de necessitats específiques de suport educatiu i el dictamen per modalitat d’escolarització diferent a la ordinària o per canvi de modalitat d’escolarització, per al curs 2022-23

PDF Instrucció de 16 de gener de 2023 en relació al document d'acreditació provisional de NESE

PDF Ordre del conseller d'Educació i Formació Professional de 1 de febrer de 2023 d'organitzacio i funcionament dels equips d'atencio primerenca de les Illes Balears depenents de la Conselleria d'Educacio i Formacio Professional

PDFInstrucció 32/2022 de 28 de juny de 2022 de la Directora General de Primera Infància, Innovació i Comunitat educativa per a l'organització i funcionament dels equips d'atenció primerenca per al curs 2022-23(sense enllaços)

PDF Instrucció 32/2022 de 28 de juny de 2022 de la Directora General de Primera Infància, Innovació i Comunitat educativa per a l'organització i funcionament dels equips d'atenció primerenca per al curs 2022-23( amb enllaços)

INICIATIVA NORMATIVA EN TRAMITACIÓ

Pàgina Web Normativa en tramitació: Projecte Ordre d'organització i funcionament dels equips d'atenció primerenca de les Illes Balears dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional