AJUTS D'ASSESSORAMENT I ACOMPANYAMENT PER ALS BENEFICIARIS DELS AJUTS PER A LA CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ DE PLACES PÚBLIQUES DE 1r CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL

Convocatòria 2021-24

(actualitzat 25/04/2024)

   

Resolució del conseller d’Educació i Universitats d’acceptació de renúncies de l’ajut concedit per Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 29 d’octubre de 2021 per la qual es concedeixen les subvencions de la convocatòria d’ajuts en espècie corresponents als exercicis 2021 a 2024 per a les entitats públiques beneficiàries dels ajuts per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil dels exercicis 2020 a 2024, programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB núm. 55, de 25 d'abril)

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 29 d’octubre de 2021 per la qual es concedeixen les subvencions de la convocatòria d’ajuts en espècie corresponents als exercicis 2021 a 2024 per a l’acompanyament i assessorament d’entitats públiques beneficiàries dels ajuts de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil dels exercicis 2020 a 2024, programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB núm. 152, de 4 de novembre)

Proposta provisional de resolució de concessió d’ajuts en espècie corresponents als exercicis 2021 a 2024 per a l’acompanyament i assessorament d’entitats públiques beneficiàries dels ajuts de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil dels exercicis 2020 a 2024 en el marc del Pla Recuperació, Transformació i Resiliència

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 23 d’agost de 2021 per la qual es convoquen ajuts en espècie corresponents als exercicis 2021 a 2024 per a l’acompanyament i assessorament d’entitats públiques beneficiàries dels ajuts de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil dels exercicis 2020 a 2024 (BOIB n.um. 114, de 26 d'agost)

CALENDARI

Termini de sol·licituds:

15 dies des de l'endemà de la publicació de la Resolució (del 27 d'agost al 16 de setembre de 2021)

Terminis de justificació:

Entre dia 1 i 5 de cada mes

Annex 5
De l'1 al 15 de setembre de 2022 Annex 6
De l'1 al 15 de setembre de 2023 Annex 6
De l'1 al 15 de setembre de 2024 Annex 6

DOCUMENTACIÓ

 

Català:


Editor de Text Annex 5: Certificat mensual

Editor de Text Annex 6: Certificat anualINFORMACIÓ

institutprimerainfancia@gmail.com

institutprimerainfancia@dgpice.caib.es