Torna

Informació del Departament d'Inspecció Educativa

Documents institucionals de centre


De caràcter permanent

Índex Normativa Document complet

Projecte educatiu de centre

(Actualitzat LOMLOE)

PDF PDF PDF Editor de Text odt

Concreció curricular

(Pendent d'actualitzar)

PDF PDF PDF Editor de Text odt

Programació docent

(Pendent d'actualitzar)

PDF PDF PDF Editor de Text odt

Projecte lingüístic de centre

(Actualitzat LOMLOE)

PDF PDF PDF Editor de Text odt

Pla d'acolliment lingüístic i cultural

(Pendent d'actualitzar)

PDF PDF PDF Editor de Text odt

Pla d'atenció a la diversitat

(Actualitzat LOMLOE)

PDF PDF PDF Editor de Text odt

Pla de convivència

(Actualitzat LOMLOE)

PDF PDF PDF Editor de Text odt

Pla d'acció tutorial

(Actualitzat LOMLOE)

PDF PDF PDF Editor de Text odt

Reglament d'organització i funcionament

(Actualitzat LOMLOE)

PDF PDF PDF Editor de Text odt

Pla d'igualtat i coeducació

(Actualitzat LOMLOE)

PDF PDF PDF Editor de Text odt


De caràcter anual

Índex i desenvolupament Normativa Document complet
Programació general anual
(Actualitzat LOMLOE)
PDF PDF PDF Editor de Text odt
Memòria anual
(Actualitzat LOMLOE)
PDF PDF PDF Editor de Text odt
Programació d'aula
(Pendent d'actualitzar)
PDF PDF PDF Editor de Text odt

Darrera actualització: 25 maig 2021