Torna

Informació del Departament d'Inspecció Educativa

Documents institucionals de centre


De caràcter permanent

Definició Índex Normativa Observacions Responsables Document complet

Projecte educatiu de centre

PDF PDF PDF PDF PDF PDF ODF textdocument
Concreció curricular PDF PDF PDF PDF PDF PDF ODF textdocument
Programació docent PDF PDF PDF PDF PDF PDF ODF textdocument
Projecte lingüístic de centre PDF ODF textdocument
Pla d'acolliment lingüístic i cultural PDF PDF PDF PDF PDF PDF ODF textdocument
Pla d'atenció a la diversitat PDF PDF PDF PDF PDF PDF ODF textdocument
Pla de convivència PDF PDF PDF PDF PDF PDF ODF textdocument
Pla d'acció tutorial PDF PDF PDF PDF PDF PDF ODF textdocument
Reglament d'organització i funcionament PDF PDF PDF PDF PDF PDF ODF textdocument


De caràcter anual

Definició Índex Normativa Observacions Responsables Annex Document complet
Programació general anual PDF PDF PDF PDF PDF ODF textdocument PDF ODF textdocument
Memòria anual PDF PDF PDF PDF PDF ODF textdocument PDF ODF textdocument
Programació d'aula PDF PDF PDF PDF PDF PDF ODF textdocument

Darrera actualització: novembre 2019 (PLC)