Torna

Informació del Departament d'Inspecció Educativa

Avaluació ensenyament-aprenentatge

  • Orientacions sobre el Pla per a l'avaluació, el seguiment i la valoració dels resultats acadèmics

PDF Supervisió dels resultats trimestrals en l’FPB, FPGM i FPGS 24/01/2022

PDF Orientacions sobre el Pla per a l'avaluació, el seguiment i la valoració dels resultats acadèmics

PDF Orientacions per al seguiment i valoració de l'avaluació formativa de l'aprenentatge en cursos LOMLOE mitjançant l'eina d'avaluació del GESTIB (14/12/2022) 

(Plantilles pendents de publicar)

Fulla de Càlcul ods Plantilla per valorar els resultats de 1r d'ESO LOMLOE  

Fulla de Càlcul ods Plantilla per valorar els resultats de 3r d'ESO LOMLOE  

Fulla de Càlcul ods Plantilla per valorar els resultats de 1r Batxillerat LOMLOE  

  • Promoció i titulació

PDF Promoció EP senars 2022-2023

PDF Promoció EP parells 2022-2023

PDF Promoció ESO senars 2022-2023

PDF Promoció i titulació ESO parells 2022-2023

PDF Promoció 1r Batxillerat 2022-2023

PDF Titulació 2n Batxillerat 2022-2023

  • Avaluació i qualificació de l'aprenentatge 

Editor de Text odt L'avaluació contínua (18/01/2018)

Editor de Text odt Dret a l’avaluació objectiva i contínua

Presentació odp Aspectes bàsics de l'avaluació