Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

 

OFERTA EDUCATIVA

Els centres d'educació infantil de 1r cicle es reparteixen en:

-Xarxa d'escoles infantils pública. Són centres públics que depenen de les diferents administracions públiques.

-Xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques. Són els centres privats autoritzats que han signat el conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca.

-Altres centres privats autoritzats.

 

Tots els centres, i només els centres que apareixen a l'oferta educativa són centres autoritzats per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca i compleixen el que estableix el Decret 60/2008 i les seves posteriors modificacions.

 

Per veure el llistat actualitzat pitjau el següent enllaç:

Oferta educativa de les Illes Balears curs 2019-2020

Dins la pàgina web de l'Oferta educativa, per saber quins centres tenen oferta educativa de primer cicle d'educació infantil (de 0 a 3 anys) pitjau damunt el globus Oferta educativa de cada illa.

Per consultar les dades de contacte dels centres heu de clicar al globus Directori de centres de cada illa.