Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

En el cas que tengueu interès en sol·licitar l'autorització educativa d'un centre que aten infants menors de tres anys podeu clicar el següent enllaç, on hi trobareu la documentació necessària per iniciar el procés d'autorització:

 

Normativa i documentació d'autorització de Centres d'Educació Infantil 0-3 any

   

Trobareu dos models de sol·licitud d'autorització, heu d'utilitzar el que s'adequi a la vostra situació:

 

1. Sol·licitud d'obertura i funcionament:

1.1 Si es vol obrir un nou centre (Decret 60/2008)

o

1.2 Si el centre està en funcionament però no compta amb llicència d'activitats d'abans de juliol de 2019 (Decret 60/2008)

o

1.3 Si el centre està en funcionament i compta amb llicència d'activitats d'abans de juliol de 2019 (Decret 58/2019)

o

1.4 Si el centre està en funcionament, no compta amb llicència d'activitats d'abans de juliol de 2019 però compleix les condicions que de la disposició addicional primera Centres singulars del Decret 60/2008 (en aquest cas, també s'ha d'adjuntar la sol·licitud de centre singular)

2. Sol·licitud de modificació d'autorització:

2.1 Si el centre està autoritzat i es vol sol·licitar una ampliació

o

2.2 Si el centre està autoritzat i es vol sol·licitar una modificació de la configuració de les unitats autoritzades

    

Per qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb nosaltres a través del telèfon 971177749 o del correu electrònic noautoritzades.iepi@gmail.com