Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

Logo IEPI

Qui som?

L’Institut per a l’Educació de la Primera Infància és un òrgan de caràcter tècnic adscrit a la Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Universitat.

Està format per un equip de professionals (mestres d’educació infantil, psicopedagogs, psicòlegs, pedagogs, ) que pretenen una millora en l’educació i l’atenció dels infants i de les seves famílies de 0 a 3 anys de les Illes Balears,  estiguin o no escolaritzats .

 

 

Què feim?

  • Ordenar el primer cicle d’educació infantil.
  • Crear una Xarxa Pública d’Escoletes Infantils de les Illes Balears.
  • Elaborar i actualitzar la proposta del mapa escolar de primer cicle d’educació infantil.
  • Promoure, elaborar i implementar programes de col•laboració entre les diferents administracions, per a la creació i consolidació i sosteniment de les places de primer cicle d’educació infantil.
  • Desenvolupar actuacions i promoure actuacions de les entitats públiques i privades amb l’objecte de beneficiar les condicions educatives de la primera infància i les capacitats educatives de les seves famílies.
  • Coordinar, col•laborar i cooperar, com a òrgan consultiu, amb els diversos estaments de l’Administració educativa en el disseny dels diferents plans d’actuació relacionat amb el primer cicle d’educació infantil.
  • Promoure models de conciliació de la vida familiar i laboral basats en recursos educatius i en concepcions del temps de vida familiar com un temps educatiu.