Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

(8/9/2020)novetat grog.png

RECURSOS EAP

(7/9/2020)

Orientacions pedagògiques per al 1r cicle d'educació infantil

ASPECTES CURRICULARS, METODOLOGIA I ACOMPANYAMENT FAMILIAR AL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL. Curs 2020-2021.pdf ASPECTES CURRICULARS, METODOLOGIA I ACOMPANYAMENT FAMILIAR AL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL. Curs 2020-2021.pdf

(7/9/2020)

Pàgina Web Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 3 de setembre de 2020 per la qual es modifica la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021 (BOIB núm. 153, de 5 de setembre)

(7/9/2020)novetat grog.png

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 26 d’agost de 2020 per la qual es convoquen ajuts, corresponents a l’any 2020, adreçats a la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears per a la compra de material de protecció contra la COVID-19 (BOIB núm. 153, de 5 de setembre)

(31/8/2020)

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 24 d’agost de 2020 per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d’ajuts d’escolarització per als alumnes escolaritzats als centres d’educació infantil privats autoritzats de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears durant el curs 2019-2020

(28/8/2020)

CAP A UN MODEL PEDAGÒGIC D'EAP DE LES ILLES BALEARS

+MPEAPIB_Atenció primerenca i famílies.pdfAtenció primerenca i famílies.pdf

+MPEAPIB_Funcionament Intern.pdfFuncionament Intern.pdf

(28/8/2020)

INSTRUCCIONS D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS EAP DE LES ILLES BALEARS PER AL CURS 2020-2021

PDF Instruccions per a l'organització i funcionament EAP de les Illes Balears per al curs 2020-21

(25/8/2020) 

Publicades les propostes de resolució de concessió d'ajuts a les xarxes pública i complementària d'escolestes:

 

-Proposta de resolució de concessió d’ajuts, corresponents a l’any 2020, corresponents a l’any 2020 a la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears per al sosteniment dels centres privats de primer cicle d’educació infantil que la constitueixen

 

-Proposta de resolució de concessió d’ajuts per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d’educació infantil; per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca; per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, i per als ajuts a l’escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d’exclusió social, corresponents a l’any 2020

(5/8/2020)

Publicat el Decret 23/2020 de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text Consolidat del Decret pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil (BOIB núm. 135, de 1 d'agost)

(28/7/2020)  

PDF Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres de primer cicle d'educació infantil de titutlaritat pública i de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears per al curs 2020-2021
 (amb enllaços)

 

PDF Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres de primer cicle d'educació infantil de titutlaritat pública i de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears per al curs 2020-2021

 (signades)

 

PDF Orientacions pedagògiques per al 1r cicle d'educació infantil (pendent de correcció lingüística)

ASPECTES CURRICULARS, METODOLOGIA I ACOMPANYAMENT FAMILIAR AL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL. Curs 2020-2021

 

(14/7/2020) 

Editor de Text odt Plantilla orientativa Pla de contingència 1r cicle Infantil 20-21 (versió 2)  ACTUALITZAT

Editor de Text Plantilla orientativa Pla de contingència 1r cicle Infantil 20-21 (versió 2)

 

 FAQ - curs 2020-21 1r cicle d’educació infantil

 

(7/7/2020) 

Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021

 (22/6/2020) 

Publicat l'Acord del Consell de Govern de 19 de juny de 2020 pel qual s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat.

(1/6/2020)

Pàgina Web Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 24 d’abril de 2020 per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2020-2021 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balear.

PDF Calendari escolar curs 2020-2021 (resum)

(16/03/2020)

Amb motiu de la declaració d'alerta i les mesures aprovades pel Govern, posam a la vostra disposició el següent correu de contacte per a les vostres consultes:

institutprimerainfancia@gmail.com

(19/11/2019)

PDF Recomanacions de NO assistència a centres educatius per processos infecciosos i risc de contagi


Pàgina Web Guia per un correcte ús de les dades de caràcter personal en els centres educatius (Agencia Española de protección de datos)

Oferta educativa de les Illes Balears

Recull normativa