Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància


15/10/2021

Lideratge, gestió i coordinació de centres educatius 0-3 anys Llevant-Sud Mallorca

Inscripcions: de dia 18 al 27 d'octubre de 2021.

11/10/2021

Ja teniu a la vostra disposició els materials del curs adreçat a tècnics i regidors municipals: 

-Serveis educatius de primer cicle d'educació infantil: accessibilitat al servei

07/10/2021

Lideratge, gestió i coordinació de centres educatius 0-3 anys (Eivissa i Formentera)

Inscripcions: de dia 8 al 18 d'octubre de 2021.

07/10/2021

El termini per sol·licitar autorització com a centre singular segons la Disposició transitòria setena del Decret 23/2020 acaba el 28 d'octubre de 2021.

06/10/2021

Proposta provisional de resolució de concessió d’ajuts en espècie corresponents als exercicis 2021 a 2024 per a l’acompanyament i assessorament d’entitats públiques beneficiàries dels ajuts de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil dels exercicis 2020 a 2024 en el marc del Pla Recuperació, Transformació i Resiliència

06/10/2021

Lideratge, gestió i coordinació de centres educatius 0-3 Menorca

Inscripcions: de dia 7 al 17 d'octubre de 2021

01/10/2021  

Acompanyament a les famílies en els EAP

Inscripcions: de dia 4 al 14 d'octubre de 2021

27/09/2021

Formació inicial en direcció de centres educatius de 0 a 3 anys

Inscripcions: de dia 27 de setembre a dia 4 d'octubre de 2021

24/09/2021

Teniu a la vostra disposició, a la pestanya de Recursos 2021-22 els documents:
-Planificació anual d'un centre educatiu 03: llistat de tasques per a la coordinació
-Infografia de la planificació anual

FAQ - curs 2021-22 1r cicle d’educació infantil

31/08/2021

Publicada al BOIB la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 26 d’agost de 2021, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per la qual es posa fi al procediment derivat de la convocatòria d’ajuts a la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears per al sosteniment dels centres privats de primer cicle d’educació infantil que la constitueixen corresponents a l’any 2021

30/08/2021

Publicada al BOIB la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 24 d'agost de 2021 per la qual es concedeixen les subvencions de la convocatòria d’ajuts d’escolarització per a alumnes escolaritzats en centres d’educació infantil privats autoritzats de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears durant el curs 2021-2022

(26/8/2021)  novetat grog.png

Publicada al BOIB la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 23 d’agost de 2021 per la qual es convoquen ajuts en espècie corresponents als exercicis 2021 a 2024 per a l’acompanyament i assessorament d’entitats públiques beneficiàries dels ajuts de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil dels exercicis 2020 a 2024 (BOIB n.um. 114, de 26 d'agost)

(28/7/2021) 

Proposta provisional de resolució de concessió d'ajuts per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil corresponents als exercicis 2020-2024

(20/7/2021)  

Proposta provisional de resolució de concessió d’ajuts per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d’educació infantil; per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca; per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, i per als ajuts a l’escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d’exclusió social, corresponents a l’any 2021

(19/7/2021) 

Instruccions organització i funcionament EAP 2021-2022

(1/7/2021)  

Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat pública i de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears per al curs 2021-2022

 

Orientacions pedagògiques per al 1r cicle d'educació infantil

(30/6/2021)   

Model pedagògic dels Equip d'Atenció Primerenca de les Illes Balears

(28/6/2021) 

Index i orientacions elaboració Projecte Pedagògic EAP

(25/6/2021)   

Proposta provisional de resolució de concessió d’ajuts per a la reconversió de centres privats que atenen regularment infants de 0-3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d’educació infantil

(23/6/2021)  

Model Protocol coordinació centres 1r i 2n cicle EI

(22/6/2021)   

Proposta de resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de concessió d’ajuts d’escolarització per als alumnes d’incorporació tardana escolaritzats als centres d’educació infantil privats autoritzats de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears durant el curs 2020-21

(8/6/2021)   

Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022 (BOIB núm. 76, de 8 de juny)

Publicat al BOIB el Calendari escolar per al curs 2021-2022 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 51, de 17 d'abril)

  

PDF Anuari de l'Educació de les Illes Balears. 2020. Una mirada als equips d'atenció primerenca de les Illes Balears.

  

(14/1/2021) 

Ja és pública la convocatòria que treu les 5 primeres qualificacions professionals del Pla ACREDITA. Un Pla que impulsa el reconeixement de l’experiència professional dels treballadors amb certificats oficials amb l’objectiu d’ incrementar els titulats i animar a la formació al llarg de la vida. Una d'aquestes és Educació Infantil.

Podeu accedir a la notícia des d'aquí.

A l'IQPIB podeu accedir a la convocatòria del PLA ACREDITA

 

(11/1/2021) 

Dossier i recursos per a l'escola 0-3, elaborats pel Grup per a l'Assessorament i la Innovació en Àmbits Educatius per al Benestar (GAEB) de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa de la UIB.

 

(04/11/2020)

Protocol per a la realització d'activitats d'acompanyament familiar

 

(30/9/2020)

Publicat el Decret 30/2020 de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Text consolidat del Decret pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància (BOIB núm. 167, de 29 de setembre)

 

(8/9/2020)

                 RECURSOS EAP

 

(28/8/2020)

CAP A UN MODEL PEDAGÒGIC D'EAP DE LES ILLES BALEARS

+MPEAPIB_Atenció primerenca i famílies.pdfAtenció primerenca i famílies.pdf

+MPEAPIB_Funcionament Intern.pdfFuncionament Intern.pdf

 

(5/8/2020) 

Publicat el Decret 23/2020 de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text Consolidat del Decret pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil (BOIB núm. 135, de 1 d'agost)

(16/03/2020)

Amb motiu de la declaració d'alerta i les mesures aprovades pel Govern, posam a la vostra disposició el següent correu de contacte per a les vostres consultes:

institutprimerainfancia@gmail.com

(19/11/2019)

PDF Recomanacions de no assistència a centres educatius per processos infecciosos i risc de contagi


Pàgina Web Guia per un correcte ús de les dades de caràcter personal en els centres educatius (Agencia Española de protección de datos)

Oferta educativa de les Illes Balears

Recull normativa