Torna

IQPIB

IQPIB petit.jpg

d

d

d

d

d

logo AENOR.jpg

Dies del mes on haurà qualque acte
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Dies del mes on haurà qualque acte
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Dies del mes on haurà qualque acte
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Dies del mes on haurà qualque acte
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Dies del mes on haurà qualque acte
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears
Agenda

comunicats 1.png

11-04-2018 CONVOCATÒRIA D'ACREDITACIONS 22 novembre 2017: Avui es publica la LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES A LA FASE D'ASSESSORAMENT del procediment d'acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació de la convocatòria de 22 de novembre de 2017. (clicau aquí)


El termini de reclamacions és del dia 12 al 18 d'abril. La reclamació s’ha de presentar per escrit a la secretaria del centre seu de la qualificació professional corresponent, d’acord amb la residència de la persona candidata, adreçada a la comissió d’avaluació del procediment, i s’hi ha d’adjuntar tota la documentació necessària per esmenar-ne els defectes, les errades en la valoració o l’omissió a les llistes. Les persones residents fora de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears l'han de dirigir a la seu principal. (clicau aquí)

Instruccions per a les persones que figuren a la LLISTA DEFINITIVA DE RESERVA: entre els dies 23 i 27 d'abril s'avisarà telefònicament, i també es trametrà un correu electrònic, per ordre de puntuació, les persones que es troben a la llista de reserva de les qualificacions que han quedat vacants o de les quals s'han pogut ampliar les places convocades inicialment. (clicau aquí)


Aquestes persones, el dimecres dia 2 de maig, a l'hora que se'ls indiqui, han de comparèixer amb el DNI (o document identificatiu), el dossier i, si n'és el cas, el document justificatiu de la bonificació o exempció de la taxa, a la seu de l'IQPIB (en el cas de Mallorca) o a la secretaria del centre seu auxiliar que correpongui (en el cas de Menorca i Eivissa). En el cas de candidats no residents a les Illes Balears han d'estar localitzables telefònicament per poder rebre les instruccions que ha de seguir.


La crida del dia 2 es farà per estricte ordre de puntuació. En el cas de no ser presents, o no dur el DNI i el dossier, es perdrà l'opció a la plaça i es cridarà la següent persona de la llista de reserva. Així per poder cobrir el total de les places oferides es convocaran més persones que places disponibles; així doncs, el fet de ser convocat no implica l’adjudicació d’una de les places.

10-04-2018 – CURS D'HABILITACIÓ MARÇ-MAIG 2018: canvi de data a la propera sessió presencial (clicar aquí)

* CONVOCATÒRIA D'ACREDITACIONS 23 juny 2017informació de la convocatòria(clicau aquí)

 

3 procediment d acreditacions.jpg 2 suggeriment de convocatoria.jpg 5 habilitacio d assessors i avaluadors.jpg
Procediment d'acreditacions Suggeriment de convocatòria

Habilitació d'assessors i avaluadors

8 normativa qualificacions.jpg 4 informacio de qualificacions.jpg 1 altres comunitats autonomes.jpg
Normativa qualificacions Informació de qualificacions Altres comunitats autònomes
7 titols d FP.jpg 6 certificat de professionalitat.jpg 9 informacio i orientacio.jpg
Títols de formació professional Certificats de professionalitat Informació i orientació
10 publicacions.jpg 11 enllaços.jpg 12 localitzacio i contacte.jpg
Publicacions Enllaços Localització i contactes