Torna

IQPIB

PRESENTACIÓ

El Decret 55/2011 designa a l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) com a òrgan encarregat de la gestió i la coordinació del procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per l’experiència laboral o vies no formals de formació.

A més, la normativa esmentada també estableix l’IQPIB com a l’òrgan encarregat d’habilitar als assessors i avaluadors i mantenir-ne el registre, així com de planificar i gestionar la formació inicial i contínua dels assessors i avaluadors.

ORGANIGRAMA

Nom i càrrec dels integrants de l’IQPIB:

Directora:

Glòria Escudero Tomàs

Assessors:

Míriam Cuello Subías

Marc Fraile Gómez

Sara Maimó Oliver

Maria Francisca Maroto Espinosa

Beatriz Méndez Baiges (assessora de qualitat)

Auxiliar administratiu:

Francisca Maria Obrador Llompart