Torna

IQPIB

PRESENTACIÓ

El Decret 55/2011 designa a l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) com a òrgan encarregat de la gestió i la coordinació del procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per l’experiència laboral o vies no formals de formació.

A més, la normativa esmentada també estableix l’IQPIB com a l’òrgan encarregat d’habilitar als assessors i avaluadors i mantenir-ne el registre, així com de planificar i gestionar la formació inicial i contínua dels assessors i avaluadors.

ORGANIGRAMA

Nom i càrrec dels integrants de l’IQPIB:

Directora:

Glòria Escudero

Assessors:

Rosaura Castellà

Míriam Cuello

Damià Estelrich

Cata Ferrer

Marc Fraile

Eloísa Fullana

Antonia Gil

Xisco González

Sara Maimó

Bea Méndez (assessora de qualitat)

Informàtics

Jaume Barceló 

Albert Llabres

Joan Nadal

Auxiliar administratiu:

Francisca Obrador