Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

 

(23/11/2023)

Publicada la Resolució del conseller d’Educació i Universitats, a proposta de la directora general de Primera Infància i Atenció a la Diversitat, per la qual es declara el desistiment de la convocatòria d’ajuts d’escolarització per als alumnes de primer i segon d’educació infantil escolaritzats als centres d’educació infantil de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoles públiques infantils de les Illes Balears i per a alumnes escolaritzats a centres privats autoritzats de primer cicle d’educació infantil sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional durant el curs 2023-2024 (BOIB núm. 160, de 23 de novembre)

(21/11/2023)

Publicada la Resolució de la directora general de Primera Infància i Atenció a la Diversitat de 17 de novembre de2023 per la qual s’estableix un termini extraordinari per sol·licitar l’adhesió a la xarxa complementària d’escoles infantils (BOIB núm. 158, de 21 de novembre)

(20/10/2023) novetat grog.png

Resolució de la directora general de Primera Infància i Atenció a la Diversitat de 11 d’octubre de 2023 per la qual s’aproven els canvis de configuració dels centres de xarxa pública i xarxa complementària sol·licitats els mesos de juliol, agost i setembre de 2023

(18/10/2023) novetat grog.png

Serveis mínims vagues 19 i 25 d'octubre i 8 i 15 de novembre:

Resolució del conseller d’Educació i Universitats, a proposta de la directora general de Primera Infància i Atenció a la Diversitat, per la qual s’aproven les mesures per garantir els serveis mínims amb motiu de la vaga dels centres educatius inclosos dins l’àmbit funcional del Conveni col·lectiu de centres d’assistència i educació infantil, prevista per als dies 19 i 25 d’octubre i 8 i 15 de novembre de 2023 en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 142, de 19 d'octubre de 2023)

(12/10/2023)

Publicada la Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 4 d’octubre de 2023 per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 23 de maig de 2023 per la qual es convoquen ajuts d’escolarització per als alumnes de primer i segon d’educació infantil escolaritzats als centres d’educació infantil de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoles públiques infantils de les Illes Balears i per alumnes escolaritzats a centres privats autoritzats de primer cicle d’educació infantil sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional durant el curs 2023-2024 (BOIB núm. 69, de 25 de maig de 2023)

(25/09/2023) 

Publicada la Proposta provisional de resolució de concessió d’ajuts per a la creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil, ajuts en espècie per a l’acompanyament i assessorament a les entitats públiques sol·licitants dels ajuts de creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil, programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

(25/09/2023) 

Publicada la Proposta provisional de resolució de concessió d’ajuts complementaris per als beneficiaris dels ajuts corresponents a la convocatòria 2020-2024, programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

(13/09/2023) 

Publicades la Instrucció 50/2023, de 31 d'agost de la Directora General de Primera Infància i Atenció a la Diversitat per l'organització i el funcionament dels equips d'atenció primerenca per al curs 2023-2024

(7/09/2023) 

Publicades les Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres del primer cicle d'educació infantil de titularitat pública i de la xarxa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears per al curs 2023-2024

(7/09/2023) 

Publicats al BOIB els nou models de conveni específic per a la gratuïtat del primer cicle d'educació infantil i els models per sol·licitar la seva subscripció:

-Xarxa complementària

-Ajuntaments

-Consells Insulars

(30/08/2023)

Decret llei 5/2023, de 28 d’agost, de mesures urgents en l’àmbit educatiu i en el sanitari (BOIB núm. 120, de 29 d'agost de 2023)

(29/08/2023) 

Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 21 d’agost de 2023 per la qual s’amplia el crèdit i es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 28 de març de 2023 per la qual es convoquen, per als exercicis 2023 al 2025, ajuts per a la creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil, ajuts en espècie per a l’acompanyament i assessorament a les entitats públiques sol·licitants dels ajuts de creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil i ajuts complementaris per als beneficiaris dels ajuts per a la creació de places de primer cicle d’educació infantil (BOIB núm. 119, de 29 d'agost de 2023)

(10/08/2023)

Publicada la Proposta de resolució de concess¡ó d'ajuts, corresponents a l'any 2023, a la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears

(10/08/2023)

Publicada la Proposta prov¡s¡onal de resolució de concess¡ó d'ajuts, corresponents a l'any
2023, a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears

06/07/2023

Publicat a l'apartat Presentació de la pàgina de l'IEPI els enllaços als plafons de l'EXPOSICIÓ 1 DE MARÇ DE 2023 (DIA DE LES ILLES BALEARS)-Document complet

05/07/2023

Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 3 de juliol de 2023 per la qual s’aproven els canvis de configuració dels centres de xarxa pública i xarxa complementària sol·licitats els mesos d'abril, maig i juny de 2023

23/06/2023

Model orientatiu memòria justificativa gratuïtat (centres xarxa complementària)

Model orientatiu memòria justificativa gratuïtat (centres xarxa pública)

14/06/2023

Orientacions per a l'avaluació als centres de primer cicle d'educació infantil de la xarxa pública i de la xarxa complementària de les Illes Balears.

A través d'aquest enllaç accedireu a l'apartat Recursos educatius on trobareu el document complet i l'accés a cadascun dels annexos.

22/05/2023

Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 16 de maig de 2023 per la qual s’aproven els canvis de configuració dels centres de xarxa pública i xarxa complementària sol·licitats els mesos de gener, febrer i març de 2023

11/05/2023

Publicada la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 4 de maig de 2023 per la qual es convoquen els ajuts a la xarxa complementària de la xarxa d’escoles públiques de primer cicle de les Illes Balears, corresponents a l’any 2023 (BOIB núm. 60, d'11 de maig)

11/05/2023

Publicada la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 4 de maig de 2023 per la qual es convoquen ajuts a la Xarxa d’escoles infantils públiques de les Illes Balears, per a l’any 2023 (BOIB núm. 60, d'11 de maig)

30/03/2023

Publicada la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 28 de març de 2023 per la qual es convoquen, per als exercicis 2023 a 2025, ajuts per a la creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil, ajuts en espècie per a l’acompanyament i assessorament a les entitats públiques sol·licitants dels ajuts de creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil i ajuts complementaris per als beneficiaris dels ajuts per a la creació de places de primer cicle d’educació infantil corresponents a la convocatòria 2020-2024, programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB núm. 40, de 30 de març de 2023).

Per a més informació clicau els enllaços següents:

-Ajuts per a la creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil i d’ajuts en espècie per a l’acompanyament i assessorament a les entitats públiques sol·licitants, corresponent als exercicis 2023 a 2025 (Annex 1 de la Resolució)

-Ajuts complementaris per als beneficiaris dels ajuts per a la creació i consolidació de places de primer cicle d’educació infantil corresponents a la convocatòria 2020-2024 (Annex 2 de la Resolució)

18/03/2023

Publicada la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 13 de març de 2023 per la qual s’estableix la quantia dels mòduls per al sosteniment de les escoles de la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears i dels centres de la xarxa complementària per a l’any 2023 (BOIB núm. 35, de 18 de març)

10/03/2023

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 3 de març de 2023 per la qual es crea la Mesa de Participació del Sector del Primer Cicle d’Educació Infantil


28/02/2023

  XIV JORNADES D'EDUCACIÓ INFANTIL DE MENORCA

 

 

Enllaços Jornada:

https://www.youtube.com/watch?v=gxF2skb86RE


 https://www.youtube.com/watch?v=GfbBLnXyy-E

23/02/2023

PROCÉS D'ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ AL PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL

CURS 2023-2024


04/02/2023

Ordre del conseller d'Educació i Formació Professional de 1 de febrer de 2023 d'organitzacio i funcionament dels equips d'atencio primerenca de les Illes Balears depenents de la Conselleria d'Educacio i Formacio Professional

01/02/2023

   Jornada Reptes i oportunitats per a l'educació de la primera infància

      

Documentació de la Jornada

13/01/2023

2023_01_16_Guia_de_plecs.pdf Guia per a l’elaboració dels plecs de clàusules per a l’adjudicació de contractes de gestió dels serveis municipals per a la primera infància de les Illes Balears

30/12/2022

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per la qual es posa fi al procediment derivat de la convocatòria d’ajuts a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears per a l’any 2022, una despesa finançada parcialment pel Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB núm. 169, de 29 de desembre)

27/12/2022 

Teniu a la vostra disposició els models per sol·licitar subscripció d'addenda al conveni específic de gratuïtat per canvis de configuració que impliquen canvis en el finançament dels convenis de gratuïtat.

-Xarxa complementària

-Xarxa pública

21/12/2022 

Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 15 de desembre de 2022 per la qual s’estableixen els terminis dels canvis de configuració que impliquin una modificació del conveni específic de gratuïtat i el termini per sol·licitar l’adhesió a la xarxa complementària

28/11/2022 novetat grog.png

Orientacions per al desplegament del currículum als centres de primer cicle d'educació infantil de la Xarxa pública i de la Xarxa complementària de les Illes Balears

 

25/10/2022

PDFPlantilla orientativa de programació d'aula inclosa a l'apartat NOU CURRICULUM LOMLOE

25/10/2022

Publicat a la Web-DIE, a l'apartat "Documents>Documents institucionals", el model de PGA actualitzat segons normativa LOMLOE

4/10/2022

Resolució del conseller d’E/ducació i Formació Professional de 18 d’octubre /de 2022 per la qual es concedeixen les subvencions de la convocatòria d’ajuts d’escolarització per a alumnes escolaritzats en centres de primer cicle d’educació infantil privats autoritzats de les Illes Balears i per a alumnes escolaritzats en centres privats de primer cicle d’educació infantil privats sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional durant els cursos 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022

11/10/2022 

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 27 de setembre de 2022 per la qual es concedeixen les subvencions de la convocatòria d’ajuts d’escolarització per a alumnes escolaritzats en centres de primer cicle d’educació infantil privats autoritzats de les Illes Balears i per a alumnes escolaritzats en centres privats de primer cicle d’educació infantil privats sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional durant el curs 2022-2023 (BOIB núm. 131, de 8 d'octubre)

22/09/2022 

Publicats al BOIB les Resolucions d'aprovació de models de conveni especiífic de gratuïtat.

El termini màxim per sol·licitar la subscripció d'aquest conveni és de 5 dies des de la publicació.

Podeu consultar les resolucions i descarregar els models de sol·licitud als següents enllaços:

-Xarxa complementària

-Xarxa pública

set/2022 

PDFInstrucció 33/ 2022 de 28 de juny de 2022 de la Directora General de Primera Infància i Comunitat educativa per a l'organització i funcionament dels centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat pública i de la xarxa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears per al curs 2022-23(versió actualitzada 09/09/2022)

08/09/2022

FAQ - curs 2022-23 1r cicle d'educació infantil


08/09/2022

Pràctiques d’estudiants de la UIB en centres educatius de les Illes Balears per al curs 2022-2023


02/09/2022

Algunes propostes orientatives de materials quotidians i de joc per a un centre de primer cicleE d'educació infantil

02/09/2022

Equipament orientatiu bàsic per a un centre de primer cicle d'educació infantil

25/08/2022

Preus públics dels serveis educatius prestats per les escoletes infantils públiques

Model FELIB

17/08/2022 

Amb data d'avui s'ha publicat al BOIB el Decret llei 8/2022, de 16 d’agost, de mesures urgents per garantir la gratuïtat de l’educació dels infants matriculats al tercer nivell d’educació infantil als centres de la xarxa pública d’escoles infantils i de la seva xarxa complementària a partir del mes de setembre de 2022, i per a la creació d’un fons extraordinari per compensar una part dels descomptes del transport interurbà a partir de l’1 de setembre de 2022 i fins al 31 de desembre de 2022

09/07/2022
Publicat al BOIB la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 30 de juny de 2022 per la qual s’aprova el model de conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i les entitats privades interessades per millorar l’oferta de places de primer cicle d’educació infantil i les condicions educatives de la primera infància (BOIB núm. 89, de 9 de juliol)
23/05/2022 
Publicada la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 13 de maig de 2022 per la qual es convoquen ajuts d’escolarització per a alumnes escolaritzats en centres de primer cicle d’educació infantil privats autoritzats de les Illes Balears durant el curs 2022-2023 i per a alumnes escolaritzats en centres privats de primer cicle d’educació infantil privats sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional durant els cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022 
20/05/2022 
Informació per a les famílies
L'entrada a l'escoleta és un pas molt important en el desenvolupament de l'infant, i formarà part del seu procés de diferenciació i individuació. En el document adjunt teniu algunes recomanacions:
 

10/05/2022
Presentació del Pla de formació adreçat als EAP de les Illes Balears del curs 2022-23
06/05/2022 
Presentació del Pla de formació del curs Curs 2022-23 per als Centres de 1r cicle d’EI de la Xarxa Pública i la Xarxa Complementària de les Illes Balears
06/05/2022 
Publicades diferents exemplificacions de situacions d'aprenentatge (SA) dels nous currículums LOMLOE per a totes les etapes educatives. Des de la pestanya SA INFANTIL, es pot accedir a la de primer cicle que conté quatre SA, tres d'elles específiques per als infants de 0-3 anys, i la quarta que respon a la pregunta De què soc capaç?,  dissenyada pensant en tota l'etapa educativa i la necessària continuïtat entre el primer i el segon cicle. Properament, aquest llistat d'exemplificacions s'anirà ampliant.
25/04/2022
Publicada, amb data d'avui, la Instrucció 1/2022, de 25 d'abril de 2022, de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa per a la sol·licitud de canvis de configuració i augments extraordinaris de ràtio als centres del primer cicle d'educació infantil de titularitat pública i de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears.
30/03/2022

Ja està oberta la inscripció a les primeres activitats formatives sobre situacions d'aprenentatge (curriculums LOMLOE). Teniu la informació a la pàgina del Servei de Normalització Lingüística i Formació.

17/03/2022
Publicada al BOIB núm. 38, de 17 de març la Llei 1/2022, de 8 de març, d’educació de les Illes Balears
10/03/2022
Teniu a la vostra disposició els materials del curs adreçat a tècnics i regidors municipals: 
03/03/2022
UNICEF España ha publicat una guia per abordar la guerra d'Ucraïna a les aules: Hablemos de Paz
En aquesta guia es proposen diverses idees per tractar aquesta qüestió des d'una perspectiva de clima escolar i salut mental. 
Concretament, per al primer cicle d'educació infantil, destacaríem aquest missatge d'un paràgraf d'aquest document que pot ser interessant per difondre dins la comunitat educativa, entre els equips educatius i també de cara a les famílies:
"Cuida la salud mental

Incluso si en tu centro educativo o en tu aula no hay chicos y chicas de origen ucraniano o ruso, considera el impacto que las historias e imágenes que aparecen en los medios tienen sobre tu alumnado."

21/02/2022

Teniu a la vostra disposició els materials del curs adreçat a tècnics i regidors municipals: 

Plecs de licitació de la gestió del servei municipal d'escoleta: disseny del servei i càlcul de costos

18/02/2022

Iniciat el procés de Consulta pública prèvia del Projecte d'ordre d'organització i funcionament dels equips d'atenció primerenca (EAP) fruit del Model pedagògic dels equips d'atenció primerenca.

07/02/2022

Publicat el Pla Biennal d'actuació per a l'Educació de la Primera Infància 2022-24, de l'IEPI

14/12/2021

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 17 de novembre de 2021 en relació al tractament de dades dels alumnes amb la finalitat de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals

7/12/2021 

Publicada al BOIB la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 2 de desembre de 2021, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per la qual es concedeixen els ajuts per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil, Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB núm. 168, de 7 de desembre)

7/12/2021 

Publicada al BOIB la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 2 de desembre de 2021, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per la qual es concedeixen els ajuts per a la reconversió de centres privats que atenen regularment infants de 0-3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d’educació infantil (BOIB núm. 168, de 7 de desembre)

04/11/2021 

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 29 d’octubre de 2021 per la qual es concedeixen les subvencions de la convocatòria d’ajuts en espècie corresponents als exercicis 2021 a 2024 per a l’acompanyament i assessorament d’entitats públiques beneficiàries dels ajuts de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil dels exercicis 2020 a 2024, programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB núm. 152, de 4 de novembre)

07/10/2021

El termini per sol·licitar autorització com a centre singular segons la Disposició transitòria setena del Decret 23/2020 acaba el 28 d'octubre de 2021.

24/09/2021

Teniu a la vostra disposició, a la pestanya de Recursos 2021-22 els documents:
-Planificació anual d'un centre educatiu 03: llistat de tasques per a la coordinació
-Infografia de la planificació anual

(30/6/2021)   

Model pedagògic dels Equip d'Atenció Primerenca de les Illes Balears

(28/6/2021) 

Index i orientacions elaboració Projecte Pedagògic EAP

(23/6/2021)  

Model Protocol coordinació centres 1r i 2n cicle EI

(14/1/2021) 

Ja és pública la convocatòria que treu les 5 primeres qualificacions professionals del Pla ACREDITA. Un Pla que impulsa el reconeixement de l’experiència professional dels treballadors amb certificats oficials amb l’objectiu d’ incrementar els titulats i animar a la formació al llarg de la vida. Una d'aquestes és Educació Infantil.

Podeu accedir a la notícia des d'aquí.

A l'IQPIB podeu accedir a la convocatòria del PLA ACREDITA

 

(11/1/2021) 

Dossier i recursos per a l'escola 0-3, elaborats pel Grup per a l'Assessorament i la Innovació en Àmbits Educatius per al Benestar (GAEB) de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa de la UIB.

 

(30/9/2020)

Publicat el Decret 30/2020 de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Text consolidat del Decret pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància (BOIB núm. 167, de 29 de setembre)

 

(8/9/2020)

                 RECURSOS EAP

 

(28/8/2020)

CAP A UN MODEL PEDAGÒGIC D'EAP DE LES ILLES BALEARS

+MPEAPIB_Atenció primerenca i famílies.pdfAtenció primerenca i famílies.pdf

+MPEAPIB_Funcionament Intern.pdfFuncionament Intern.pdf

 

(5/8/2020) 

Publicat el Decret 23/2020 de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text Consolidat del Decret pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil (BOIB núm. 135, de 1 d'agost)

(16/03/2020)

Amb motiu de la declaració d'alerta i les mesures aprovades pel Govern, posam a la vostra disposició el següent correu de contacte per a les vostres consultes:

institutprimerainfancia@gmail.com


Pàgina Web Guia per un correcte ús de les dades de caràcter personal en els centres educatius (Agencia Española de protección de datos)

Oferta educativa de les Illes Balears

Recull normativa