(30/5/24) 

Publicada la Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 27 de novembre de 2020 per la qual es convoquen ajuts corresponents als exercicis 2020 a 2024 per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil.

Amb aquesta Resolució es modifiquen els terminis d'execució de la convocatòria fins al 31 d'agost de 2025.

Per a més informació visitau la pàgina web dels ajuts de creació i consolidació corresponents als exercicis 2020-2024.

(25/5/24) 

Publicada la Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual es convoquen ajuts a la xarxa d’escoles infantils públiques de primer cicle de les Illes Balears per a l’any 2024

(25/5/24) 

Publicada la Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual es convoquen els ajuts a la xarxa complementària a la xarxa d’escoles infantils públiques de primer cicle de les Illes Balears corresponents a l’any 2024

(30/4/24) 

Publicada la Resolució per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2024-2025 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears

(24/4/24) 

Activitat formativa:

Arribar a temps. Jornada LOPIVI - Primera Infància

(27/01/2024) 

Formació Espais Familiars de Criança

(11/01/2024)

2024-01-11_Reunio_informativa_reconversio_guarderies_a_CEI.pdf Reunió informativa reconversió guarderies a CEI (11/01/2024)

(23/12/2023)

Publicada la Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 20 de desembre de 2023, a proposta de la directora general de Primera Infància i Atenció a la Diversitat, per la qual es concedeixen, per als exercicis 2023 a 2025, ajuts per a la creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil i ajuts en espècie per a l’acompanyament i assessorament a les entitats públiques sol·licitants dels ajuts de creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil, programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB núm. 173 de 23 de desembre)

(30/12/2023)

Publicada la Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 27 de desembre de 2023, a proposta de la directora general de Primera Infància i Atenció a la Diversitat, per la qual es concedeixen ajuts complementaris per als beneficiaris dels ajuts corresponents a la convocatòria 2020-2024, programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB núm. 176, de 30 de desembre)

(23/12/2023)

Publicada la Resolució del conseller d’Educació Universitats, a proposta de la directora general de Primera Infància i Atenció a la Diversitat, per la qual es posa fi al procediment derivat de la convocatòria d’ajuts a la xarxa d’escoles públiques de primer cicle d’educació infantil de les Illes Balears per a l’any 2023 (BOIB núm. 173 de 23 de desembre)

(23/12/2023)

Publicada la Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 20 de desembre de 2023, a proposta de la directora general de Primera Infància i Atenció a la Diversitat, per la qual es concedeixen els ajuts a la xarxa complementària de la xarxa d’escoles públiques de primer cicle de les Illes Balears, corresponents a l’any 2023 (BOIB núm. 173 de 23 de desembre)

(22/12/2023)  

NOU MATERIAL DIVULGATIU: DETECCIÓ DE SORDERES POSTNATALS

La Confederació Espanyola de Famílies de Persones Sordes (FIAPAS) i el Reial Patronat sobre Discapacitat (RPSD) presenten un nou material divulgatiu sobre detecció primerenca de sordeses postnatals, resultant del projecte coorganitzat l'any 2023 en el marc del Conveni de Col·laboració entre ambdues entitats. Aquest nou projecte sobre sordesa infantil de desenvolupament tardà o progressiu, que ha conclòs el passat mes de novembre, s'ha dut a terme en col·laboració amb la Comissió per a la Detecció Primerenca de la hipoacúsia (CODEPEH). Aquest material pretén orientar a professionals i famílies sobre la importància de la detecció, el diagnòstic i el tractament primerenc d'aquestes sordeses, i crida l'atenció per a la seva identificació a tres àmbits fonamentals: el Programa "Nin sa", a l'àmbit sanitari, els programes de salut escolar, als centres educatius, i la sospita de la família, cuidadors i educadors, manifestada com a resultat de l'observació de signes d'alerta a l'àmbit natural i immediat de l'infant.

Aquesta informació també es pot trobar a l'enllaç següent: HTTPS://WWW.FIAPAS.ES/ACTUALIDAD-Y-AGENDA/NOTA-DE-PRENSA/ES-NECESARIO-DETECTAR-PRECOZMENTE-LAS-SORDERAS-INFANTILES-QUE

PDF sorderes postnatals PDF

(23/11/2023)

Publicada la Resolució del conseller d’Educació i Universitats, a proposta de la directora general de Primera Infància i Atenció a la Diversitat, per la qual es declara el desistiment de la convocatòria d’ajuts d’escolarització per als alumnes de primer i segon d’educació infantil escolaritzats als centres d’educació infantil de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoles públiques infantils de les Illes Balears i per a alumnes escolaritzats a centres privats autoritzats de primer cicle d’educació infantil sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional durant el curs 2023-2024 (BOIB núm. 160, de 23 de novembre)

(20/10/2023) 

Resolució de la directora general de Primera Infància i Atenció a la Diversitat de 11 d’octubre de 2023 per la qual s’aproven els canvis de configuració dels centres de xarxa pública i xarxa complementària sol·licitats els mesos de juliol, agost i setembre de 2023

(12/10/2023) 

Publicada la Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 4 d’octubre de 2023 per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 23 de maig de 2023 per la qual es convoquen ajuts d’escolarització per als alumnes de primer i segon d’educació infantil escolaritzats als centres d’educació infantil de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoles públiques infantils de les Illes Balears i per alumnes escolaritzats a centres privats autoritzats de primer cicle d’educació infantil sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional durant el curs 2023-2024 (BOIB núm. 69, de 25 de maig de 2023)

(15/09/2023)

FAQ - curs 2023-24 1r cicle d'educació infantil

(13/09/2023) 

Publicades la Instrucció 50/2023, de 31 d'agost de la Directora General de Primera Infància i Atenció a la Diversitat per l'organització i el funcionament dels equips d'atenció primerenca per al curs 2023-2024

(7/09/2023) 

Publicades les Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres del primer cicle d'educació infantil de titularitat pública i de la xarxa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears per al curs 2023-2024

(7/09/2023) 

Publicats al BOIB els nou models de conveni específic per a la gratuïtat del primer cicle d'educació infantil i els models per sol·licitar la seva subscripció:

-Xarxa complementària

-Ajuntaments

-Consells Insulars

(30/08/2023)

Decret llei 5/2023, de 28 d’agost, de mesures urgents en l’àmbit educatiu i en el sanitari (BOIB núm. 120, de 29 d'agost de 2023)

06/07/2023

Publicat a l'apartat Presentació de la pàgina de l'IEPI els enllaços als plafons de l'EXPOSICIÓ 1 DE MARÇ DE 2023 (DIA DE LES ILLES BALEARS)-Document complet

05/07/2023

Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 3 de juliol de 2023 per la qual s’aproven els canvis de configuració dels centres de xarxa pública i xarxa complementària sol·licitats els mesos d'abril, maig i juny de 2023

23/06/2023

Model orientatiu memòria justificativa gratuïtat (centres xarxa complementària)

Model orientatiu memòria justificativa gratuïtat (centres xarxa pública)

14/06/2023

Orientacions per a l'avaluació als centres de primer cicle d'educació infantil de la xarxa pública i de la xarxa complementària de les Illes Balears.

A través d'aquest enllaç accedireu a l'apartat Recursos educatius on trobareu el document complet i l'accés a cadascun dels annexos.

22/05/2023

Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 16 de maig de 2023 per la qual s’aproven els canvis de configuració dels centres de xarxa pública i xarxa complementària sol·licitats els mesos de gener, febrer i març de 2023

30/03/2023

Publicada la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 28 de març de 2023 per la qual es convoquen, per als exercicis 2023 a 2025, ajuts per a la creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil, ajuts en espècie per a l’acompanyament i assessorament a les entitats públiques sol·licitants dels ajuts de creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil i ajuts complementaris per als beneficiaris dels ajuts per a la creació de places de primer cicle d’educació infantil corresponents a la convocatòria 2020-2024, programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB núm. 40, de 30 de març de 2023).

Per a més informació clicau els enllaços següents:

-Ajuts per a la creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil i d’ajuts en espècie per a l’acompanyament i assessorament a les entitats públiques sol·licitants, corresponent als exercicis 2023 a 2025 (Annex 1 de la Resolució)

-Ajuts complementaris per als beneficiaris dels ajuts per a la creació i consolidació de places de primer cicle d’educació infantil corresponents a la convocatòria 2020-2024 (Annex 2 de la Resolució)

10/03/2023

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 3 de març de 2023 per la qual es crea la Mesa de Participació del Sector del Primer Cicle d’Educació Infantil


28/02/2023

  XIV JORNADES D'EDUCACIÓ INFANTIL DE MENORCA

Enllaços Jornada:

https://www.youtube.com/watch?v=gxF2skb86RE


 https://www.youtube.com/watch?v=GfbBLnXyy-E

04/02/2023

Ordre del conseller d'Educació i Formació Professional de 1 de febrer de 2023 d'organitzacio i funcionament dels equips d'atencio primerenca de les Illes Balears depenents de la Conselleria d'Educacio i Formacio Professional

13/01/2023

2023_01_16_Guia_de_plecs.pdf Guia per a l’elaboració dels plecs de clàusules per a l’adjudicació de contractes de gestió dels serveis municipals per a la primera infància de les Illes Balears

28/11/2022 

Orientacions per al desplegament del currículum als centres de primer cicle d'educació infantil de la Xarxa pública i de la Xarxa complementària de les Illes Balears

25/10/2022

PDFPlantilla orientativa de programació d'aula inclosa a l'apartat NOU CURRICULUM LOMLOE

25/10/2022

Publicat a la Web-DIE, a l'apartat "Documents>Documents institucionals", el model de PGA actualitzat segons normativa LOMLOE

02/09/2022

Algunes propostes orientatives de materials quotidians i de joc per a un centre de primer cicle d'educació infantil

02/09/2022

Equipament orientatiu bàsic per a un centre de primer cicle d'educació infantil

25/08/2022

Preus públics dels serveis educatius prestats per les escoletes infantils públiques

Model FELIB

 
20/05/2022 
Informació per a les famílies
L'entrada a l'escoleta és un pas molt important en el desenvolupament de l'infant, i formarà part del seu procés de diferenciació i individuació. En el document adjunt teniu algunes recomanacions:
 
 
06/05/2022 
Publicades diferents exemplificacions de situacions d'aprenentatge (SA) dels nous currículums LOMLOE per a totes les etapes educatives. Des de la pestanya SA INFANTIL, es pot accedir a la de primer cicle que conté quatre SA, tres d'elles específiques per als infants de 0-3 anys, i la quarta que respon a la pregunta De què soc capaç?,  dissenyada pensant en tota l'etapa educativa i la necessària continuïtat entre el primer i el segon cicle. Properament, aquest llistat d'exemplificacions s'anirà ampliant.
 
17/03/2022
Publicada al BOIB núm. 38, de 17 de març la Llei 1/2022, de 8 de març, d’educació de les Illes Balears
 
10/03/2022
Teniu a la vostra disposició els materials del curs adreçat a tècnics i regidors municipals: 
 
 
03/03/2022
UNICEF España ha publicat una guia per abordar la guerra d'Ucraïna a les aules: Hablemos de Paz
En aquesta guia es proposen diverses idees per tractar aquesta qüestió des d'una perspectiva de clima escolar i salut mental. 
Concretament, per al primer cicle d'educació infantil, destacaríem aquest missatge d'un paràgraf d'aquest document que pot ser interessant per difondre dins la comunitat educativa, entre els equips educatius i també de cara a les famílies:
"Cuida la salud mental

Incluso si en tu centro educativo o en tu aula no hay chicos y chicas de origen ucraniano o ruso, considera el impacto que las historias e imágenes que aparecen en los medios tienen sobre tu alumnado."

21/02/2022

Teniu a la vostra disposició els materials del curs adreçat a tècnics i regidors municipals: 

Plecs de licitació de la gestió del servei municipal d'escoleta: disseny del servei i càlcul de costos

07/02/2022

Publicat el Pla Biennal d'actuació per a l'Educació de la Primera Infància 2022-24, de l'IEPI

14/12/2021

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 17 de novembre de 2021 en relació al tractament de dades dels alumnes amb la finalitat de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals

(30/6/2021)   

Model pedagògic dels Equip d'Atenció Primerenca de les Illes Balears

(28/6/2021) 

Index i orientacions elaboració Projecte Pedagògic EAP

(23/6/2021)  

Model Protocol coordinació centres 1r i 2n cicle EI

(14/1/2021) 

Ja és pública la convocatòria que treu les 5 primeres qualificacions professionals del Pla ACREDITA. Un Pla que impulsa el reconeixement de l’experiència professional dels treballadors amb certificats oficials amb l’objectiu d’ incrementar els titulats i animar a la formació al llarg de la vida. Una d'aquestes és Educació Infantil.

Podeu accedir a la notícia des d'aquí.

A l'IQPIB podeu accedir a la convocatòria del PLA ACREDITA

 

(11/1/2021) 

Dossier i recursos per a l'escola 0-3, elaborats pel Grup per a l'Assessorament i la Innovació en Àmbits Educatius per al Benestar (GAEB) de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa de la UIB.

(30/9/2020)

Publicat el Decret 30/2020 de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Text consolidat del Decret pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància (BOIB núm. 167, de 29 de setembre)

(8/9/2020)

                 RECURSOS EAP

(28/8/2020)

CAP A UN MODEL PEDAGÒGIC D'EAP DE LES ILLES BALEARS

+MPEAPIB_Atenció primerenca i famílies.pdfAtenció primerenca i famílies.pdf

+MPEAPIB_Funcionament Intern.pdfFuncionament Intern.pdf

 

(5/8/2020) 

Publicat el Decret 23/2020 de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text Consolidat del Decret pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil (BOIB núm. 135, de 1 d'agost)

(16/03/2020)

Amb motiu de la declaració d'alerta i les mesures aprovades pel Govern, posam a la vostra disposició el següent correu de contacte per a les vostres consultes:

institutprimerainfancia@gmail.com

Pàgina Web Guia per un correcte ús de les dades de caràcter personal en els centres educatius (Agencia Española de protección de datos)

Oferta educativa de les Illes Balears

Recull normativa