Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

(14/1/2021) novetat grog.png

Ja és pública la convocatòria que treu les 5 primeres qualificacions professionals del Pla ACREDITA. Un Pla que impulsa el reconeixement de l’experiència professional dels treballadors amb certificats oficials amb l’objectiu d’ incrementar els titulats i animar a la formació al llarg de la vida. Una d'aquestes és Educació Infantil.

Podeu accedir a la notícia des d'aquí.

A l'IQPIB podeu accedir a la convocatòria del PLA ACREDITA

(11/1/2021) novetat grog.png

Dossier i recursos per a l'escola 0-3, elaborats pel Grup per a l'Assessorament i la Innovació en Àmbits Educatius per al Benestar (GAEB) de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa de la UIB.

(15/12/2020) novetat grog.png

Publicada la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 3 de desembre de 2020 per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d’ajuts d’escolarització per als alumnes escolaritzats als centres d’educació infantil privats autoritzats de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears durant el curs 2020-2021 (BOIB núm. 208, de 15 de desembre)

(9/12/2020) novetat grog.png

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 27 de novembre de 2020 per la qual es convoquen ajuts corresponents als exercicis 2020 a 2024 per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil i per a la reconversió de centres privats que atenen regularment infants de 0-3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d’educació infantil (BOIB núm. 204, de 6 de desembre de 2020)

 

Més informació:

 

-Pels ajuts de creació i consolidació de places públiques clicau aquí

 

-Pels ajuts de reconversió de centres privats sense autorització educativa en centres educatius clicau aquí

 

(1/12/2020) 

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 24 de novembre de 2020 per la qual es posa fi al procediment derivat de la concessió d’ajuts, corresponents a l’any 2020, adreçats a la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears per a la compra de material de protecció contra la COVID-19 (BOIB núm. 201, de 28 de novembre)

(12/11/2020)

Publicada la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 5 de novembre de 2020, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per la qual es posa fi al procediment derivat de la convocatòria d’ajuts a la xarxa d’escoles públiques de les Illes Balears, corresponents a l’any 2020 (BOIB núm. 194, de 12 de novembre)

 

(04/11/2020)

Protocol per a la realització d'activitats d'acompanyament familiar

 

(29/10/2020)  Formació

Formació: Psicopatologia de l'infant de 0 a 3 anys i de l'infant prematur

Dates: 26 de novembre de 2020 a 18 de març de 2021

Inscripcions: de 28 d'octubre a dia 11 de novembre de 2020

 

(21/10/2020)

Formació: L'acompanyament a les famílies en els Equips d'Atenció Primerenca (EAP)

Dates: Del 10 de novembre de 2020 a 9 de febrer de 2021

Inscripcions: de dia 22 a dia 28 d'octubre de 2020

 

(30/9/2020)

Publicat el Decret 30/2020 de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Text consolidat del Decret pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància (BOIB núm. 167, de 29 de setembre)

 

(8/9/2020)

                 RECURSOS EAP

 

(7/9/2020)

Orientacions pedagògiques per al 1r cicle d'educació infantil

ASPECTES CURRICULARS, METODOLOGIA I ACOMPANYAMENT FAMILIAR AL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL. Curs 2020-2021.pdf ASPECTES CURRICULARS, METODOLOGIA I ACOMPANYAMENT FAMILIAR AL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL. Curs 2020-2021.pdf

 

(7/9/2020)

Pàgina Web Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 3 de setembre de 2020 per la qual es modifica la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021 (BOIB núm. 153, de 5 de setembre)

 

(7/9/2020)

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 26 d’agost de 2020 per la qual es convoquen ajuts, corresponents a l’any 2020, adreçats a la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears per a la compra de material de protecció contra la COVID-19 (BOIB núm. 153, de 5 de setembre)

 

(28/8/2020)

CAP A UN MODEL PEDAGÒGIC D'EAP DE LES ILLES BALEARS

+MPEAPIB_Atenció primerenca i famílies.pdfAtenció primerenca i famílies.pdf

+MPEAPIB_Funcionament Intern.pdfFuncionament Intern.pdf

 

(28/8/2020)

INSTRUCCIONS D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS EAP DE LES ILLES BALEARS PER AL CURS 2020-2021

PDF Instruccions per a l'organització i funcionament EAP de les Illes Balears per al curs 2020-21

 

(5/8/2020) 

Publicat el Decret 23/2020 de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text Consolidat del Decret pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil (BOIB núm. 135, de 1 d'agost)

 

(28/7/2020)  

instruccions centres 0-3 2020-21 amb links_octubre 2020.pdf Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat pública i de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears per al curs 2020-2021

(amb enllaços) ACTUALITZAT OCTUBRE 2020

 

PDF Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres de primer cicle d'educació infantil de titutlaritat pública i de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears per al curs 2020-2021

 (signades)

 

PDF Orientacions pedagògiques per al 1r cicle d'educació infantil

ASPECTES CURRICULARS, METODOLOGIA I ACOMPANYAMENT FAMILIAR AL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL. Curs 2020-2021

 

(14/7/2020) 

Editor de Text odt Plantilla orientativa Pla de contingència 1r cicle Infantil 20-21 (versió 2)  ACTUALITZAT

Editor de Text Plantilla orientativa Pla de contingència 1r cicle Infantil 20-21 (versió 2)

 

 FAQ - curs 2020-21 1r cicle d’educació infantil

 

(7/7/2020) 

Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021

 (22/6/2020) 

Publicat l'Acord del Consell de Govern de 19 de juny de 2020 pel qual s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat.

(1/6/2020)

Pàgina Web Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 24 d’abril de 2020 per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2020-2021 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balear.

PDF Calendari escolar curs 2020-2021 (resum)

(16/03/2020)

Amb motiu de la declaració d'alerta i les mesures aprovades pel Govern, posam a la vostra disposició el següent correu de contacte per a les vostres consultes:

institutprimerainfancia@gmail.com

(19/11/2019)

PDF Recomanacions de NO assistència a centres educatius per processos infecciosos i risc de contagi


Pàgina Web Guia per un correcte ús de les dades de caràcter personal en els centres educatius (Agencia Española de protección de datos)

Oferta educativa de les Illes Balears

Recull normativa