Torna

Política Financera

Servei de Política Financera i Assegurances

Dades de contacte:

Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors
Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni
Servei de Política Financera i Assegurances
Palau Reial, 17, 07001 Palma
Telèfon d'informació: 971 17 71 07
Correu electrònic: politicafinancera@tresorer.caib.es

Veure plànol de la situació