COMPARTIM DADES ENTRE ADMINISTRACIONS

Habilitació de qualificacions

Les persones habilitades a almenys una qualificació professional tenen la possibilitat d’incorporar més qualificacions professionals per exercir les funcions d’assessorament i avaluació, sempre i quan puguin acreditar almenys quatre anys d’experiència en el sector de la nova qualificació que volen ampliar.

desc_pdf_verd.png Consulta normativa

Tràmit de sol·licitud

Aquest tràmit és exclusiu per a les persones ja habilitades que volen sol·licitar l’ampliació de noves qualificacions per poder actuar com a persones assessores i avaluadores en el procediment d’acreditació.

1r Semestre 2023

desc_link.PNG  Accés al tràmit (tancat)

desc_link.PNG  Llistes provisionals

desc_link.PNG  Formulari de reclamació

desc_link.PNG  Llistes definitives

desc_link.PNG  Publicació al BOIB

 2n Semestre 2023

Accés al tràmit (tancat)

desc_link.PNG Llistes provisionals (15/03/2024)

desc_link.PNG Formulari de reclamació

PERÍODE DE RECLAMACIÓ DEL 18 AL 22 DE MARÇ DE 2024

desc_link.PNG Llistes definitives - BOIB