COMPARTIM DADES ENTRE ADMINISTRACIONS

Dubtes freqüents


Quins són els terminis de la convocatòria?

És una convocatòria oberta permanentment, és a dir, no hi ha terminis. Tot i això, és important preparar bé la documentació abans d’inscriure-s’hi.

Com puc fer la sol·licitud d'inscripció?

La sol·licitud d'inscripció s'ha de fer mitjançant el tràmit telemàtic disponible a la pàgina web de l'IQPIB (https://iqpib.caib.es). Es recomana fer el tràmit amb Cl@ve.

Si no disposau de Cl@ve, podeu fer el tràmit de manera anònima. En aquest cas, heu d’anotar la clau de persistència i heu d'entregar la documentació en un registre oficial.

On puc consultar les taxes del procediment i les exempcions de pagament?

Pots consultar en aquest enllaç.

Si estic en ERTO, he de pagar les taxes del procediment?
Sí, la situació d’ERTO no es considera situació de desocupació.

En quin format s'ha d'adjuntar la documentació?

En cas que la documentació s'aporti de manera presencial (sense autenticar), s'hauran de presentar els documents originals en el registre. En cas que la documentació s'adjunti de manera telemàtica (tràmit autenticat), s'hauran d'aportar en format PDF. Teniu en compte que només es pot adjuntar un únic PDF per apartat. Això vol dir que, si tenim tres contractes de feina diferents, haurem d’escanejar-los en un sol document.

Què puc fer si m’he equivocat amb les dades de la meva sol·licitud?

En cas que hagueu registrat una sol·licitud equivocada, heu de demanar a la Comissió Permanent que anul·li la sol·licitud i heu de fer un nou tràmit.

On puc aconseguir la documentació justificativa d’experiència laboral?

La vida laboral es pot treure des del lloc web de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Pel que fa als contractes de feina, normalment els facilita l’empresa. En cas que no els tingueu, podeu sol·licitar una relació dels contractes de feina al SEPE.

D’altra banda, a la pàgina web de l’IQPIB trobareu models dels documents següents:

  • Certificat d’empresa: emès per l’empresa.
  • Declaració responsable: redactada pel candidat.
  • Certificat de l’organització (becaris o voluntariat): emès per l’organització.


Com puc justificar la situació legal de desocupació?
Es pot justificar presentant un informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació, el qual es pot sol·licitar al SOIB.


Què faig si em surten els noms i llinatges canviats d'ordre?
Si en el moment de fer el tràmit el nom i els llinatges surten canviats d'ordre, es poden editar per posar-los en l'ordre correcte.

Què he de fer si el tràmit falla durant la tramitació?
Els tràmits es poden recuperar des de la Carpeta Ciutadana de la CAIB. En el procés de recuperació d'un tràmit autenticat s'ha d'utilitzar el mateix mètode d'autenticació que es va utilitzar en el moment de fer el tràmit. Excepte en el cas d’haver utilitzat usuari i contrasenya caib, en aquest cas serà necessari disposar de Cl@ve.

En cas de tràmits sense autenticar (anònim), es poden recuperar amb la clau de persistència.

Si heu iniciat més d’un tràmit i no els podeu recuperar, us heu de posar en contacte amb la Comissió Permanent a l’adreça de correu electrònic cpermanentiqpib@acredita.eu. En el correu heu d’indicar el motiu, el número de
DNI, la fase del procediment al qual us heu inscrit, el nivell d’autenticació i la data de pagament.

Què és la clau de persistència d'un tràmit?
És un codi semblant a F9V3OVEX-RMKDR8T8-T8CBUZGH que identifica de manera unívoca un tràmit. És important prendre'n nota en cas de fer el tràmit de manera anònima.

Com puc saber que he finalitzat el tràmit?
El tràmit consta de diferents passos: els darrers són el registre i l’enviament. Una vegada finalitzat, rebreu un correu electrònic en què s’indicarà que heu formalitzat un tràmit de la CAIB.

Si passat un mes no heu rebut comunicació per part de l’IQPIB, posau-vos en contacte amb el nostre servei.