COMPARTIM DADES ENTRE ADMINISTRACIONS

Inscripció

A continuació es facilita un tutorial de com realitzar la inscripció al procediment d’acreditació.

desc_pdf_verd.png  Tutorial d'inscripció (pdf)

Models de documents

A continuació es facilita alguns models de documents que s’han de presentar a l’hora de tramitar la sol·licitud de participació al procediment d’acreditació.

desc_pdf_verd.png  Declaració responsable treballadors autònoms

desc_pdf_verd.png  Declaració responsable treballadors per compte d'altri 

desc_pdf_verd.png  Certificat d'empresa treballadors per compe d'altri

desc_pdf_verd.png  Certificat per voluntaris o becaris

Tràmit d'inscripció

A continuació es facilita l’enllaç per tramitar la sol·licitud d’inscripció al procediment d’acreditació:

desc_link.PNG  Enllaç al tràmit d'inscripció